DeltaStory ‘Presteren onder (water)druk’

Nieuws - 18 december 2017

In dichte mist ramde een Duits binnenvaartschip de stuw in de Maas bij Grave (Limburg). Deze botsing zorgde voor een scheur waardoor het waterpeil in de rivier tot een kritiek laag niveau zakte en scheepvaartverkeer tussen Sambeek en Grave onmogelijk werd. Daarnaast kwamen woonboten bij de haven van Heijen/Gennep en in de Paesplas schuin te liggen. Dirk Bon en Bart Burggraaf van startup Mobiele Dijken, brachten redding door een snelle nooddijk te plaatsen waardoor Rijkswaterstaat het waterpeil in de haven weer op niveau kon brengen.

De nut en noodzaak van proeftuinen om de innovaties van startups ‘marktrijp’ te maken en de rol voor publieke partijen hierin.

Artikel in de uitgave "Het Waterschap" met thema Dijken & Deltatechnologie. (in Dutch)

/* */