2018 TMS-AIME Mathewson Award voor Sybrand van der Zwaag

Nieuws - 21 november 2017

De Minerals, Metals & Materials Society (TMS) heeft hoogleraar Novel Aerospace Materials Sybrand van der Zwaag, zijn collega bij de faculteit Technische Natuurwetenschappen, Niels van Dijk en hun co-auteurs de AIME Champion H. Mathewson Award 2018 toegekend voor hun publicatie “Autonomous Filling of Grain-Boundary Cavities during Creep Loading in Fe-Mo Alloys” in Metallurgical and Materials Transactions A (oktober 2016). Het onderzoek – een onderdeel van het nationale Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma Selfhealing Materials – richt zich op staalsoorten die zich bij hoge temperatuur kunnen herstellen van langzaam ontstane schade: ‘creep damage’. Dit onderzoek kan van grote waarde zijn bij het ontwerpen van nieuwe materialen voor diverse soorten turbines. Een van de co-auteurs van de publicatie is Maarten Gramsma, een alumnus van de Novel Aerospace Materials groep.

De Minerals, Metals & Materials Society (TMS) verbindt wetenschappers en ingenieurs die  in academia, de industrie en overheden werken aan mineralen, metalen en materialen. De TMS-AIME Mathewson Award wordt toegekend voor wetenschappelijke papers die de een  significante bijdrage leveren aan de wetenschap op het gebied van metallurgische materialen. De winnaars ontvangen de Mathewson Medal en een plaquette.