Bouwkundestudent wint BZK-scriptieprijs

Nieuws - 04 december 2017 - Webredactie-OTB


Bouwkunde-afstudeerder Bob Witjes, inmiddels werkzaam bij Aedes, heeft de BZK Woningmarktscriptieprijs 2017 toegekend gekregen voor zijn scriptie over de differentiatie van de inkomensgrens voor sociale huur naar huishoudgrootte.

 

De scriptie ‘Ongelijke gevallen, ongelijk behandeld’ laat zien dat de woonbudgetten sterk kunnen verschillen bij verschillende huishoudens, terwijl in het woonbeleid maar beperkt rekening wordt gehouden met de samenstelling van de huishoudens. De conclusie is dat de overheid meer oog zou moeten hebben voor verschillen in de huishoudsamenstelling bij onder meer het toewijzen van sociale huurwoningen. Peter Boelhouwer was Witjes scriptiebegeleider.

Lees meer over de BZK-Woningmarktscriptieprijs