Bij de behandeling van de Wet Kwaliteitsborging Bouw in de Eerste Kamer bleek er te weinig steun voor de wet in de huidige vorm en moest Minister Plasterk deze terugtrekken. Dit betekent dat de invoering zeker niet voor 2019 zal kunnen plaatsvinden.


De wet regelt het overdragen van de feitelijke controle van bouwplannen en controle van de uitvoering van de bouw – naleving van de eisen van het Bouwbesluit – van gemeenten aan private partijen. In de zomer van 2017 is de publieke en politieke discussie over deze wet aanmerkelijk toegenomen door de Grenfell Tower-brand in Londen. De discussie spitste zich toe op de vraag welke verantwoordelijkheden gemeenten behouden en in hoeverre zij die nog kunnen waarmaken.

Op basis van een onderzoek voor het Ministerie van BZK in 2016 schreven Frits Meijer en Henk Visscher een inzichtelijk artikel in Bouwkwaliteit in de praktijk over de rol van gemeenten in een aantal Europese landen die een systeem van private kwaliteitsborging kennen. Hieruit blijkt dat in al die landen de rol van de gemeenten groter is dan in de beoogde Nederlandse wet.