In deze uitgave van het kwartaalblad OTB & Omgeving besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

  • Grondverwerving beter op orde bij de provincie Gelderland
  • Sociaal woonbeleid moet maatschappelijke ongelijkheid tegengaan
  • Extreme bevolkingsafname Litouwen leidt tot veel problemen
  • Elektrische bussen hebben de toekomst
  • Verbeteren van opslag en hergebruik scheepvaartdata
  • OTB-cursussen, -congressen en -studiedagen 

Download O&O 3-2017

Naar het O&O-archief