Paperbundel Discussiedagen Sociale Huisvesting 2017: Ruimte voor wonen / wonen in de ruimte

Nieuws - 14 december 2017 - Webredactie-OTB


Op 5 en 6 oktober 2017 zijn de Discussiedagen Sociale Huisvesting 2017 georganiseerd, een gezamenlijk initiatief van ‘Vooruit naar de kern’ en OTB – Onderzoek voor de gebouwde omgeving van de Faculteit Bouwkunde. De paperbundel en de presentaties zijn nu beschikbaar voor een breed publiek.


Tijdens de discussiedagen debatteren de deelnemers met elkaar over de ontwikkelingen en het perspectief van de sociale huisvesting aan de hand van papers die door de deelnemers geschreven zijn. De oproep om deel te nemen aan de dagen heeft dit jaar geleid tot een bundel met dertien papers. Ze zijn onderverdeeld in een viertal thema’s:

  • Een nieuw perspectief
  • Doelgroepen en arrangementen
  • Opgaven en governance
  • Buurten en wijken

Verschillende papers raken meer thema’s, gaan zowel in op de ontwikkelingen in de doelgroepen, buurten en wijken en governance. Ze agenderen zaken op lokaal, regionaal en landelijk niveau. 

Brede discussie

Alle papers zijn geschreven op persoonlijke titel. Deze bundel is primair samengesteld voor de deelnemers aan de discussiedagen als voorbereiding op de discussie. De papers bieden stof tot nadenken en de mogelijkheid om ze met elkaar te bediscussiëren en de gedachten verder te kunnen ontwikkelen. Die discussie zou niet alleen beperkt moeten worden tot de groep deelnemers en de twee discussiedagen, daarom is die nu, aangevuld met een nawoord, beschikbaar voor een groot publiek.

Tijdens de discussiedagen hebben Trevor James en Jan van der Moolen een bijdrage geleverd aan de discussie. Trevor James deed dat met een inleiding onder de titel: Sociale huisvesting in het Verenigd Koninkrijk: lonkend perspectief of dreigend vergezicht? Jan van der Moolen gaf zijn visie op de toekomst van de sociale huisvesting door de ervaringen uit het verleden te benutten onder de titel: Dilemma’s in de zoektocht. Vertrouwen, Verbinding en Empathie: VVE en zelforganisatie. 

Meer informatie

De paperbundel is, evenals de presentaties van Trevor James en Jan van der Molen, beschikbaar middels deze link

Platform31 heeft een selectie gemaakt uit deze bundel die u hier kunt bekijken.