De onderzoeksprogramma’s van afdeling OTB – Onderzoek voor de gebouwde omgeving zijn recentelijk positief beoordeeld tijdens de visitatie van de faculteit Bouwkunde. 

 

De programma’s (Urban and Regional Studies, Housing in a Changing Society en Geo-Information Governance and Technology waar bijna al het OTB-onderzoek onder valt) kregen van een onafhankelijke internationale commissie de beoordeling ‘very good’ tot ‘world leading/excellent’. 

Ook het groeiend aantal promovendi, de maatschappelijke relevantie en de internationale oriëntatie van de medewerkers droegen bij aan deze beoordeling. De faculteit als geheel kreeg eveneens een zeer goede beoordeling. 

test linkje

Daniëlle Groetelaers

  • d.a.groetelaers@tudelft.nl