Banenmotor innovatieve Topsectoren vergt learning communities

Nieuws - 03 juli 2017

Technologische versnelling en disruptie veranderen de arbeidsmarkt radicaal. Mensen dreigen buiten de boot te vallen en dat heeft negatieve gevolgen voor de kenniseconomie. Daarnaast vragen maatschappelijke uitdagingen en economische groei om innovatie. Learning Communities kunnen het tij keren. Dit stellen de Topsectoren in het vierluik ‘Learning Communities 2018 – 2021’. Deze vier publicaties werden door Anka Mulder, lid college van bestuur van de TU Delft, tijdens de landelijke Techniekpactconferentie #voorbij 2020 op 26 juni namens alle Topsectoren overhandigd aan Maarten Camps, secretaris-generaal van Economische Zaken.

Heide Lukosch was lid van de onderzoeksgroep die naar de Topsectoren in Nederland heeft gekeken, om te onderzoeken, hoe een leven lang leren al in de topsectoren wordt gerealiseerd en om een onderzoeksagenda uit te werken hoe dit in toekomst verder verbeterd kan worden. Ook games en virtual en augmented reality worden hierbij als nuttige hulpmiddelen aangesproken.

Bron: PBT