TBM en onderzoeksafdelingen van de faculteiten CiTG en EWI werken sinds een aantal maanden samen door hun High Performance Computing (HPC) capaciteit te bundelen in het zogenaamde INSY cluster. Bij TBM bestond deze wens al acht jaar, maar toen was de tijd voor een dergelijke samenwerking nog niet rijp. Nu profiteren deze faculteiten van elkaars computer faciliteiten. Ze kunnen daarmee veel grotere berekeningen maken dan voorheen. En dat is nodig want tegenwoordig is er met complexe modellen en alle big data die beschikbaar is veel meer capaciteit nodig volgens Igor Nikolic, universitair hoofddocent bij de sectie Energy & Industry bij TBM.

Rekenkracht
De samenwerking is uniek in Delft. Voorheen had iedere faculteit of soms zelfs afdelingen binnen een faculteit een eigen reken cluster. Door de samenwerking is er 10 keer zoveel rekenkracht dan wanneer men alleen de  eigen machines gebruikt. Dit zorgt ervoor dat de rekentijd sterk afneemt. Wat normaal een maand werk kost, kan nu in een dag worden gedaan. Wanneer de computers niet gebruikt worden door onderzoekers van de ‘eigen’ faculteit, kunnen anderen hiervan gebruik maken. Ook vanuit kostenoogpunt is het interessant om computers van elkaar te gebruiken in plaats van nieuwe aan te schaffen om meer rekencapaciteit te creëren. Een ander voordeel is dat expertise ten aanzien van operationele kennis nu wordt gebundeld en dat kennis niet wegvloeit wanneer een promovendus weer weggaat.

Gastvrij
Andere faculteiten konden al eerder komen rekenen bij TBM waar acht jaar geleden het toentertijd grootste HPC van TU Delft werd ingericht. Daar werd toen al gretig gebruik van gemaakt. Frans Broos van de ICT afdeling van TBM trad op als facilitator en Igor Nikolic was inhoudelijk en organisatorisch aanspreekpunt. Gelukkig zijn met de tijd de schotten steeds meer aan het wegvallen tussen faculteiten ten aanzien van het gebruik van elkaars computercapaciteit. “Ook nu bij de samenwerking in het INSY cluster speelt Broos weer een belangrijke rol als verbinder,” aldus Nikolic. Zowel Broos als Nikolic zien graag dat deze samenwerking TU breed wordt getrokken. “Dat zou wel passend zijn bij een instituut met het formaat van TU Delft waar een grote vraag is naar high performance computing”, aldus Broos.