NWO beoordeelde en selecteerde de beursaanvragen. Kasper Lange is promovendus bij de afdeling Engineering Systems and Services (ESS) bij TBM en werkzaam bij de faculteit Techniek aan de Hogeschool van Amsterdam. Met de beurs krijgt hij de kans om zichzelf verder te ontwikkelen en de aansluiting tussen universiteiten en scholen te versterken.

Promotieonderzoek

Kasper Lange’s onderzoek ontwikkelt nieuwe kennis en praktische oplossingen voor het ontwerp van circulaire systemen van landbouw in de stad. De transitie naar de circulaire economie helpt om afval te reduceren en grondstofwinning in het stedelijk gebied te maximaliseren. Er liggen vooral kansen voor terugbrengen van voedsel- en groenafval. Lange maakt agent-gebaseerde modellen (ABMs), waarmee  de ontwikkeling van  symbiotische stadslandbouwnetwerken onder invloed van technologische innovaties en organisatiestructuren kunnen worden gesimuleerd. Door dit modelleren samen met stakeholders te doen, kan Lange onderzoeken of het gebruik van ABMs in het ontwerpproces een sociaal leerproces over kringloopsluiting onder de deelnemers bevordert.

Over de Promotiebeurs voor leraren

Leraren die in aanmerking willen komen voor een promotiebeurs moeten een promotor aan een Nederlandse universiteit zoeken en een onderzoeksplan indienen bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De keuze voor een onderzoeksonderwerp is vrij en mag zich richten op de alfa-, bèta-, gamma- en levenswetenschappen.

Belangrijk bij het promotieonderzoek is dat de opgedane kennis en onderzoekservaring ten goede komen aan de wetenschap én aan de onderwijspraktijk. Leraren die worden toegelaten, worden voor een periode van vijf jaar maximaal 0,4 fte per jaar vrijgesteld van onderwijs om te werken aan hun promotieonderzoek met behoud van salaris.