Professor Jeroen van den Hoven, hoogleraar Ethics and Technology bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM), werd in Rotterdam benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Professor Van den Hoven werd geëerd vanwege de belangrijke bijdrage die hij als filosoof levert aan het agenderen en oplossen van maatschappelijke vraagstukken. 

Van den Hoven is een filosoof met een indrukwekkend oeuvre. Hij heeft in de afgelopen decennia bij herhaling de wetenschappelijke agenda voor zijn vakgebied geformuleerd. Ook heeft hij dat vakgebied weten te verbinden met andere, vaak technische disciplines. Door zijn toedoen is er tegenwoordig op deze disciplines veel meer aandacht voor morele, ethische en filosofische vraagstukken. Van den Hoven verschijnt regelmatig in de media en wordt veelvuldig om advies gevraagd. Hij levert bijdragen aan het debat over uiteenlopende onderwerpen als big data, robotisering, privacy en medische technologie.

Van den Hoven is oprichter en directeur van het 4. TU Centre voor Ethics and Technology. Dankzij dit instituut is er tegenwoordig onderzoek en onderwijs veel aandacht voor de ethische dimensies van technologie en technologische innovatie. Dit betekent dat nieuwe generaties ingenieurs veel beter vertrouwd zijn met de ethische en morele vraagstukken rondom technologische innovaties. 

Voorts heeft Van den Hoven een leidende rol gespeeld - nationaal en Europees - bij het agenderen van onderwerpen als 'responsible innovation' en 'maatschappelijk verantwoord innoveren'. Hij heeft op dit gebied met NWO programma’s gedefinieerd die samen met het bedrijfsleven worden uitgevoerd. Van den Hoven was ook een van de eerste wetenschappers die een ander belangrijk maatschappelijk thema van dit moment agendeerden, namelijk dat van de privacy in een wereld van big data en het internet of things. 

Naast Jeroen van den Hoven ontvangen ook de Delftse hoogleraren Rob Fastenau en Sef Heijnen dit jaar een Koninklijke Onderscheiding.