Neelke Doorn door CvB benoemd tot professor

Nieuws - 24 augustus 2017

Het CvB heeft Neelke Doorn benoemd tot professor.

Neelke Doorn is benoemd tot Antoni van Leeuwenhoek hoogleraar in Ethics of Water Engineering. Neelke is afgestudeerd als civiel ingenieur, filosoof en jurist en is sinds 2007 verbonden aan de sectie Ethiek en Filosofie van de Techniek van TBM. In haar onderzoek naar de ethische aspecten in het waterbeheer combineert zij op unieke wijze haar drie disciplinaire achtergronden. Neelke wordt nationaal en internationaal erkend voor haar expertise op het gebied van water engineering en ethiek en verkreeg de afgelopen jaren diverse onderzoek beurzen, waaronder een NWO-Veni beurs in 2013 en drie projectsubsidies in het programma “Maatschappelijk Verantwoord Innoveren” van NWO samen met verschillende TBM-collega’s. Neelke is editor-in-chief van het peer-reviewed journal Techné: Research in Philosophy and Technology en board-member van de Society for Philosophy and Technology. Door haar brede multidisciplinaire achtergrond is Neelke zeer goed in staat om bruggen te slaan, zowel tussen de verschillende afdelingen van TBM als tussen TBM en andere faculteiten.