Professor Paulien Herder ontvangt Leermeesterprijs 2017

Nieuws - 20 juni 2017

Op maandag 4 september wordt de Leermeesterprijs 2017 uitgereikt aan Prof. Dr.Ir. Paulien Herder, hoogleraar Engineering Systems Design in Energy bij TBM. De Leermeesterprijs wordt jaarlijks toegekend aan een hoogleraar van de TU Delft die excelleert in onderwijs én onderzoek en inspirerend is voor zowel studenten als promovendi. Paulien is voorgedragen voor de leermeesterprijs door de decaan van TBM, de Studievereniging Curius, huidige en voormalige promovendi, huidige MSc studenten en partijen uit het bedrijfsleven.   

Paulien Herder promoveerde in 1999 en werd in 2009 benoemd op de leerstoel "Engineering Systems Design in Energy". Ze richt zich op het ontwerp en het management van energiesystemen, met name de transitie naar duurzame energievoorzieningen. In 2013 werd zij voorzitter van het Delft Energy Initiative en in 2014 lid van het nationale TopTeam Energy dat onder meer als doel heeft de energietransitie verder te stimuleren. Ze is, als enige Europese wetenschapper, lid van de 'executive board' van het CESUN netwerk: de Council of Engineering Systems Universities - en is door CESUN uitgenodigd de leiding te nemen bij het oprichten van een Europees chapter. Binnen TBM bekleedde zij sinds 2011 de functie van directeur onderzoek en later die van voorzitter van de afdeling Engineering Systems and Services.

Hans Wamelink, decaan van TBM over de toekenning van de leermeesterprijs: “De maatschappelijke impact van Paulien is zeer groot en het verder bevorderen van de energietransitie is een kernthema dat iedereen raakt en dat grote impact zal hebben op toekomstige generaties. Dat wij in ons midden een wetenschapper hebben die aan dit mondiale kernthema op zeer hoog niveau kan bijdragen - en dat doet op een manier die verbindt, motiveert, en enthousiasmeert -, kunnen we niet ongemerkt laten passeren. Paulien is ook echt een representant van een generatie wetenschappers, die zich weinig aantrekt van disciplinaire grenzen en de intellectuele kracht heeft dié grenzen te overstijgen. Het is voor mij overduidelijk dat we hier met een Leermeester van formaat te maken hebben”.

De Leermeesterprijs 2017 wordt op maandag 4 september in de Aula van de TU Delft uitgereikt door Rector Magnificus Karel Luyben en de voorzitter van het Universiteitsfonds Delft, Michael Wisbrun. De uitreiking gaat vooraf aan de Opening van het Academisch Jaar 2017-2018.