Reactor Instituut start met aanpassen onderzoeksinfrastructuur in OYSTER project

Nieuws - 01 maart 2017

Voorzitter van het College van Bestuur Tim van der Hagen tekende afgelopen donderdag 23 februari het contract/amendementsovereenkomst tussen de TU Delft en het Zuid-Koreaanse consortium KHC voor het OYSTER project. Dit gebeurde in het bijzijn van de Ambassadeur van de Republiek Korea. In Zuid-Korea werd getekend door de vertegenwoordiger van het consortium KHC: de president van KAERI, Jong Kyung Kim.  

OYSTER staat voor Optimised Yield - for Science, Technology & Education - of Radiation. Met deze ondertekening zet de TU Delft de volgende stap in het aanpassen van de
onderzoeksinfrastructuur in het Reactor Instituut Delft (RID) waardoor innovatief straling gerelateerd onderzoek op het gebied van gezondheid, duurzame energie en materialen op het hoogste niveau kan blijven plaatsvinden.

De aftrap is nu gegeven voor de aanpassingen aan de onderzoeksreactor. Het gaat om de bouw van het niet-nucleaire koelgebouw en het realiseren van de koude bron bij de kern van de reactor. Dit jaar wordt als eerste gestart met de bouw van het koelgebouw zodra de vergunning hiervoor verleend is. Het RID voert het OYSTER project uit samen met het Koreaanse consortium. Ook een aantal Nederlandse onderaannemers voeren onderdelen uit.

Een belangrijke voorwaarde voor het behoud van de toppositie van het RID in de onderzoekswereld is dat de infrastructuur van het RID up to date is en aansluit bij internationale eisen en trends. Uitvoering van OYSTER betekent dat Nederland aansluiting houdt bij de top van Europa, in het bijzonder met de European Spallation Source die in Zweden gebouwd wordt. OYSTER wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van het Ministerie van OCW, VWS en EZ.