Van plug and play enzymen tot biobeton en van DNA-sequencing tot biosensoren: bioengineering is een van de snelst groeiende onderzoeksvelden aan de TU Delft. Dat laat Delft Bioengineering Institute zien als het op dinsdag 27 maart 2018 officieel van start gaat. Iedereen met interesse in biologie en engineering is van harte welkom de bijeenkomst in de Aula bij te wonen.       

Fascinatie voor biologie

Prof. dr. Isabel Arends, hoogleraar biokatalyse en oprichter van Delft Bioengineering Institute: “Over de hele campus vind je wetenschappers die net als ik gefascineerd zijn door de bouwstenen van de biologie en wat we daarmee kunnen. Het veld is breed en heel gevarieerd. We werken in Delft aan biobrandstoffen en biomaterialen, maar ook aan bijvoorbeeld bacteriofagen, cell-imaging, organ-on-chip-toepassingen en de synthetische cel. Het instituut verbindt deze mensen met elkaar en met partijen uit het maatschappelijke veld, zoals overheid, industrie, non-profits en andere academische partners. Samen willen we problemen aanpakken op gebieden als energie, materialen, gezondheid en klimaat.”      

BioDate 2018

Een van de activiteiten tijdens het lanceringsevenement is BioDate 2018. Zo’n veertig wetenschappers van verschillende faculteiten en afdelingen speeddaten met elkaar, met als doel het formuleren van projectvoorstellen voor multidisciplinaire masterprojecten. Delft Bioengineering Institute beloont de tien beste voorstellen met een geldbedrag. 

Samenwerking

Delft Bioengineering Institute is een samenwerkingsverband van de faculteiten 3mE, CiTG, EWI en TNW; twaalf afdelingen zijn formeel betrokken. Het instituut staat echter open voor samenwerking met alle faculteiten, afdelingen en individuele onderzoekers die werken op het grensvlak van biologie en engineering. 

Meer informatie

De website van Delft Bioengineering Institute is in ontwikkeling. Heb je een vraag of wil je je alvast aanmelden om een uitnodiging voor de lanceringsbijeenkomst te ontvangen, neem dan contact op met Nienke van Bemmel, coördinator Delft Bioengineering Institute: N.vanBemmel@tudelft.nl.