Technische Universiteit Delft en Royal HaskoningDHV tekenen overeenkomst voor biopolymeerwinning uit afvalwater

Nieuws - 08 december 2017 - Communication TNW

Delft, 8 december 2017 - Royal HaskoningDHV en de Technische Universiteit Delft hebben een overeenkomst ondertekend waarmee de gepatenteerde technieken om waardevolle biopolymeren uit Nereda® afvalwaterzuiveringsslib te extraheren, worden overgedragen aan Royal HaskoningDHV. Dit geeft het bedrijf de wereldwijde rechten om deze technologieën toe te passen op afvalwaterzuiveringen die gebruikmaken van Royal HaskoningDHV’s Nereda® technologie. Deze technologie is ontstaan ​​uit onderzoek van de TU Delft.

Naast een kleine footprint, energie- en kostenbesparingen en terugwinning van fosfaat, biedt de Nereda® technologie de mogelijkheid om een ​​biopolymeermengsel te winnen dat is geproduceerd door de bacteriën die het afvalwater zuiveren. Deze nieuwe herbruikbare substantie kan gemakkelijk worden geoogst en heeft het potentieel om economisch interessante toepassingen te ontsluiten in de papier- en textielindustrie, in de landbouwsector, maar vooral in de ontwikkeling van geavanceerde nanocomposietmaterialen.

Karel Luyben, Rector Magnificus Technische Universiteit Delft: "Onderdeel van de overeenkomst die we op 8 december ondertekenden, is dat Royal HaskoningDHV promotieonderzoek voor de komende 10 jaar financiert. Bovendien betaalt het bedrijf voor de gemaakte octrooikosten, waardoor de universiteit een nieuwe doctoraatsonderzoeker kan aannemen, wat nieuwe onderzoeksgebieden voor ons zal openen."

René Noppeney, Global Director van Water Technology Products & Innovation bij Royal HaskoningDHV: "Dit contract betekent dat Royal HaskoningDHV niet alleen over de patenten voor de Nereda® technologie beschikt, maar ook over de octrooien om een ​​waardevolle nieuwe grondstof uit het Nereda® slib te halen. Dat is een geweldige combinatie!"

Technische Universiteit Delft en Royal HaskoningDHV werken samen met STOWA, Nederlandse waterschappen, Simadan en ChainCraft samen aan een nationaal onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma om het herstel en hergebruik van biopolymeren afkomstig van afvalwaterzuiveringsprocessen te onderzoeken en te ontwikkelen. Deze ontwikkeling draagt ​​bij aan de verdere circularisering van de economie en de kosteneffectieve behandeling van afvalwater.