Hoge instapkosten, stress over in- en uitchecken, moeizame processen om een kaart aan te schaffen of te veel betaald geld terug te krijgen: bij de invoering stuitte de OV-chipkaart op veel weerstand. Inmiddels stijgt de tevredenheid over de OV-chipkaart, maar daar zijn veel herstelwerkzaamheden achteraf voor nodig geweest. Nu er door contactloze bankpassen en mobiele telefoons nieuwe technologische mogelijkheden ontstaan, ligt er een kans om OV-betalen veel klantvriendelijker te maken. Niet alleen maakt dat diens reiservaring prettiger, laagdrempelig Openbaar Vervoer zorgt ook voor minder files en betere bereikbaarheid in Nederland. Op donderdag 28 september presenteerde het Expertisecentrum OV-betalen tijdens het Symposium Gebruiksgericht OV-betalen aan de TU Delft, zes concrete projecten om OV-betalen in de toekomst te verbeteren op een manier waarbij de reiziger centraal staat. 

Onnodige drempel

“De OV-chipkaart is te veel vanuit het belang van de vervoerders ontwikkeld. Er is gekeken naar wat er technisch kon en heel weinig naar wat de reiziger wilde”, stelt Jasper van Kuijk, onderzoeker van de TU Delft. “Het gevolg daarvan is dat je nu op stations moet uit- en inchecken zodra je van vervoerder wisselt, terwijl je vroeger maar één kaartje of abonnement nodig had. Daarnaast moeten mensen hoge instapkosten betalen, wat voor incidentele reizigers een hoge drempel is. Zeker in de eerste jaren ervoeren mensen veel stress over het vergeten uit te checken; allemaal factoren die de reisbeleving in de ogen van de reiziger niet aangenamer maakten, en die een onnodige drempel opwerpen om over te stappen van de auto naar het OV”, aldus Van Kuijk

Geen ‘Regisseur’

'Wat zich wreekte bij de invoering OV-chipkaart is dat er geen duidelijke ‘regisseur’ was, een rol die in landen met succesvolle OV-betaalsystemen is ingevuld door de overheid of een ‘vervoersautoriteit’. Daardoor werd de invoering van de OV-chipkaart in Nederland een stroperig proces en raakte het belang van de reiziger in de verdrukking.” Van Kuijk ontwikkelde de afgelopen jaren met afstudeerders en onderzoekers voorstellen voor een vorm van OV-betalen die vooral uitgaat van het perspectief van de reiziger, en presenteerde op 28 september de resultaten op het Symposium Gebruiksgericht OV-betalen.

“We hebben bijvoorbeeld een herontwerp gemaakt voor ‘open betaalgrenzen’ (stations met palen) dat in een veldtest het aantal gemiste uitchecks met een derde verminderde, en manieren verkend om gesloten betaalgrenzen (poorten) vriendelijker, duidelijker én sneller te maken. Nu gaan poorten open als je incheckt, maar het omgekeerde is veel vriendelijker: ze staan altijd open, maar gaan dicht als je niet incheckt. Daarnaast presenteerden we oplossingen voor internationale reizigers, voor wie de huidige OV-chipkaart heel ondoorgrondelijk is. Dat is slecht voor het toerisme, en dus de Nederlandse economie”, aldus Van Kuijk. 

Bankpas en Mobiel

“Afstudeerder Chris Meeuwsen heeft gekeken naar het gebruik van de bankpas als betaalmiddel, wat hij vooral een kansrijke oplossing acht voor incidentele en nieuwe reizigers. Een andere afstudeerder van het expertisecentrum, Shen-Kao Cheng, presenteerde zijn ontwerpvisie voor gebruiksgericht betalen met je mobiele telefoon. Translink heeft al aangegeven zijn ontwerp te willen implementeren; testgebruikers bleken het zeer hoog te waarderen.
Het Symposium Gebruiksgericht OV-betalen vond op donderdag 28 september plaats bij de Faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft. Vervoerders, systeembouwers, consumentenorganisaties, overheden, leveranciers en toezichthouders komen samen om te praten over de toekomst van OV-betalen, onder leiding van het Expertisecentrum OV-betalen van de TU Delft.

Het Expertisecentrum OV-betalen is de opvolger van het eerdere OV-chipkaart Afstudeerlab. In de diverse projecten is - met steun van ClickNL (een agentschap van Economische Zaken) - samengewerkt met partijen als NS, RET, GVB, Connexxion, Translink, Thales, Schiphol en KLM. De gebruiksgerichte ontwerpvoorstellen zijn gebaseerd op uitgebreid veldonderzoek in Nederland, maar ook in het buitenland, o.a. in Hong Kong, Londen, Oslo, Denemarken, Tokyo en Chicago. De inzichten daaruit vormden de basis voor ontwerpvoorstellen die werden uitgewerkt in samenwerking met reizigers en de vervoerssector. Het Expertisecentrum OV-betalen is opgericht en wordt geleid door Jasper van Kuijk, universitair docent gebruiksgerichte innovatie bij de Faculteit Industrieel Ontwerpen.

Aan het eind van de dag werden de resultaten van het project overhandigd aan Hans Peters (commercieel directeur NS) en een vertegenwoordiger van Translink.  

Voor meer informatie, zie https://www.tudelft.nl/io/ovbetalen 

Trailer Symposium Gebruiksgericht OV-betalen