The ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) maakt aparte rankings voor 52 verschillende academische onderwerpen. Vorige week publiceerde GRAS de rankings van 2017. Bij twee onderwerpen staat de TU Delft op de eerste plaats, dat zijn: ‘Transportations Science’ & Technology en ‘Water Resources’. Andere onderwerpen van de TU Delft die een plek gekregen hebben in de top 5 zijn: Aerospace Engineering (op 4) en Marine/Ocean Engineering (op 5).

Methodologie

Bij deze ranking worden 5 indicatoren in overweging genomen, namelijk;

  • PUB aantal publicaties afkomstig van instelling die geïndexeerd zijn in Scopus op het Academic Subject.
  • CNCI ratio van citaties van gepubliceerde artikelen door een instelling op het subject in de periode 2011-2015 vergeleken met het gemiddelde van dit subject in dezelfde tijdspan. Data collectie komt uit InCites database.
  • IC international collaboration gemeten door het aantal publicaties in samenwerking met minimaal 2 verschillende landen.
  • TOP aantal publicaties in Top Journals, de Top Journals worden bepaald a.d.h.v.  de ShanghaiRanking’s Academic Excellende Survey of Journal Impact Factor.
  • Award totaal aantal personeelsleden dat een significante award heeft gewonnen voor het Academic Subject.