17/02 Symposium Urban Air Quality

Nieuws - 19 januari 2017

Industrie, verkeer, energie- en voedselproductie hebben allemaal een (negatieve) invloed op luchtkwaliteit. Dat is zeker het geval in stedelijke gebieden, waar inmiddels de helft van de wereldbevolking woont. Observatie vanaf de grond en met satellieten laat zien dat beleid om uitstoot terug te brengen succesvol kan zijn. Maar gebeurt dat genoeg, en wat kunnen steden in ontwikkelingslanden leren van dergelijke successen?

Meer informatie

17 februari 2017, 13:00 - 18:00, Theaterzaal (Sport & Culture), TU Delft, http://www.tudelft.nl/gebouw37
Download het programma
Aanmelden graag van tevoren bij Secr-grs-citg@tudelft.nl  ovv ‘Urban Air Quality Symposium Registration’
Contactpersoon: Julien Chimot, J.J.Chimot@tudelft.nl, 015 27 83546 (secr)

/* */