5 Veni toekenningen voor onderzoek aan de TU Delft

Nieuws - 27 juli 2017

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft deze week de Veni-beurzen toegekend. De Veni biedt aan veelbelovende jonge wetenschappers de mogelijkheid om gedurende drie jaar hun eigen ideeën verder te ontwikkelen.

Gehonoreerde projecten:

 

Javier Alonso-Mora - Robots tussen de mensen: veilige navigatie en coördinatie


Cognitive Robotics, faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen (3ME)
In de nabije toekomst zullen miljoenen robots, autonome auto's en boten, naast elkaar bestaan met mensen. Dit onderzoek is gericht op algoritmes die het mogelijk maken voor een mobiele robot om veilig te navigeren en te coördineren met andere robots en mensen. In samenwerkin met het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS).
Website

Mark Bisschops - Verouderende gist om dementie te begrijpen


Biotechnology, faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW)

Dit project beoogt gistcellen te ontwikkelen en gebruiken als krachtig modelsysteem voor onderzoek aan de hersenziekten Alzheimer en Parkinson. Hiervoor zullen gistcellen die genetisch zijn gemodificeerd om zieke hersencellen te simuleren, met geavanceerde kweektechnieken in een actieve maar niet-delende toestand worden gebracht die sterk lijkt op die van menselijke hersencellen.

Anne Pluymakers - Zijn stenen van suiker: hoe beïnvloedt een realistische vloeistofchemie gesteente-mechanica?


Geoscience & Engineering, faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG)

De consequenties van bijvoorbeeld afvalwaterinjectie en potentiele risico’s van geothermie zijn actuele vraagstukken met betrekking tot de ondergrond. In dit onderzoek zal met nieuwe experimentele technieken worden bepaald hoe de chemische reactie tussen vloeistoffen en steen de sterkte en breukvorming van gesteenten beïnvloedt.

Andrea Sciacchitano - Meetnauwkeurigheid van Particle Image Velocimetry (PIV)


Aerodynamica, faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (L&R)

Particle Image Velocimetry (PIV) is een belangrijke meettechniek voor aerodynamisch onderzoek. De nauwkeurigheid van PIV is echter moeilijk te bepalen, waardoor de techniek momenteel ongeschikt is voor ontwerpcertificatie en validatie van stromingssimulaties. Deze VENI integreert het bepalen van de meetnauwkeurigheid van PIV in het ontwerp van aerodynamische experimenten.

Franklin Nobrega - Inzicht in inter-species gen uitwisseling en compatibiliteit


Bionanoscience, faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW)

In de laatste honderd jaar heeft onderzoek naar bacteriofagen belangrijke gereedschappen opgeleverd voor de moleculaire biologie. Toch worden bacteriofagen zelf slecht begrepen. In dit onderzoek bestuderen we de uitwisseling van genetische informatie tussen bacteriofagen waarmee versnelde evolutie kan worden gesimuleerd en verbeterde bacteriofagen kunnen worden gecreëerd. Deze verbeterde bacteriofagen met gewenste eigenschappen kunnen worden ingezet bij de bestrijding van infectieziekten.