Drie ERC Consolidator Grants voor Delftse wetenschappers

Nieuws - 27 januari 2017

Communicatie in zachte materialen

Dr. Rienk Eelkema (TNW) zal zijn ERC Consolidator Grant aanwenden om communicatie te introduceren in synthetische zachte materialen. ‘Een van de primaire processen die levende cellen gebruiken om te reageren op veranderingen in hun omgeving heet signaaltransductie. Dit proces begint met een bepaald signaal dat enzymatische activiteit veroorzaakt in de cel, wat weer leidt tot een reeks cellulaire reacties. Signaaltransductie is de manier waarop cellen met elkaar praten, en het startpunt voor vele processen in het menselijk lichaam.’

Op dit moment hebben synthetische materialen geen communicatieve functies. Ze kunnen niet reageren op prikkels en signalen zoals cellen dat doen. Eelkema wil zogenaamde zachte materialen, zoals verpakkingsmateriaal of  lijm, gaan uitrusten met signaaltransductie. Met andere woorden: hij wil synthetische materialen maken die autonoom kunnen reageren op externe signalen. De mogelijke toepassingen van slimme zachte materialen zijn legio. Denk bijvoorbeeld aan verpakkingsmateriaal dat paars wordt onder een bepaalde druk. Of kleine blaasjes die medicijnen bevatten en hun inhoud alleen afgeven wanneer ze in de buurt komen van een infectie of een tumor.

Bezoek ook de persoonlijke pagina van Rienk Eelkema. 

Meerfasenstromingen

Dr. Christian Poelma (3mE) heeft een ERC Consolidator Grant ontvangen voor zijn onderzoek naar meerfasenstromingen.  Het OpaqueFlows project geeft inzicht in twee-fasen stromingen. ‘Deze stromingen bestaan uit een vloeistof met hierin gesuspendeerde deeltjes of druppeltjes; voorbeelden zijn o.a. bloed, melk en slurries. Hoewel deze stromingen veelvuldig voorkomen in zowel de natuur als de industrie, begrijpen we ze niet goed en laten ze zich moeilijk modelleren. Dit komt doordat de gangbare optische meettechnieken niet werken in deze niet-transparante stromingen. Hierdoor is er amper experimentele data beschikbaar.

In dit project worden vier nieuwe afbeeldingstechnieken gebruikt die wel in deze stromingen kunnen kijken. De technieken worden op een aantal standaardstromingen toegepast, waarbij elk een ander inzicht geeft. Door de verschillende waarnemingen te combineren krijgen we een unieke inkijk in de interactie tussen stroming en deeltjes. Hiermee kunnen we modellen formuleren en valideren, zodat we technologische vraagstukken kunnen aanpakken.

’Bezoek ook de persoonlijke pagina van Christian Poelma.

Moreel keuzegedrag

Caspar Chorus van TBM is de derde Delftse ontvanger van een ERC Consolidator Grant. ‘De beurs zal worden gebruikt voor een onderzoeksprogramma waarin we discrete-keuzetheorie zodanig gaan uitbreiden dat deze toepasbaar wordt op het gebied van moreel keuzegedrag. Hieraan is dringend behoefte, omdat veel keuzes een morele dimensie hebben, terwijl de moraliteit van beslisgedrag niet verdisconteerd is in de huidige wiskundige keuzemodellen. We verwachten dat dit programma tot een grote doorbraak op het gebied van de discrete-keuzetheorie leidt en dat we nieuw en fundamenteel inzicht krijgen in de morele aspecten van keuzegedrag.’

Discrete-keuzetheorie biedt een stevig wiskundig kader voor analyse en voorspelling van keuzegedrag. Belangrijke ontwikkelingen binnen de theorie komen veelal voort uit het gebied van transport (mobiliteit, reisgedrag), maar de theorie wordt tegenwoordig ook breed toegepast binnen de sociale wetenschappen. Discrete-keuzetheorie heeft echter een blinde vlek voor moreel keuzegedrag. De ERC beurs zal worden gebruikt om de moraliteit van keuzegedrag te modelleren, en om voorspellingen te doen over hoe interacties tussen (de keuzes van) mensen leiden tot morele normen in de maatschappij.

Lees voor meer achtergrond ook het artikel ‘Modelleren van moraliteit’ in TU Delta.