Prof. Kees Wapenaar van de TU Delft ontvangt een ERC Advanced Grant van 2,5 miljoen euro voor zijn programma VirtualSeis. De Europese subsidie is bedoeld om in de komende vijf jaar virtuele seismologie-technieken te ontwikkelen, bijvoorbeeld om aardbevingsgevoelige gebieden beter te kunnen monitoren.

Als het mogelijk zou zijn om seismometers en seismische vibratoren in de ondergrond te plaatsen, bijvoorbeeld in een aardbevingsgevoelig gebied, zouden we de bron van daadwerkelijke aardbevingen kunnen bemeten, de geomechanische toestand van het gebied in de tijd kunnen monitoren, en de beweging van de grond bij mogelijke nieuwe bevingen kunnen kwantificeren. Bovendien zouden we de vloeistofstromen in aquifers, geothermische reservoirs of CO2-opslagreservoirs met ongeëvenaarde resolutie kunnen monitoren.

Helaas is het op grote schaal plaatsen van seismische instrumenten in de ondergrond niet praktisch haalbaar. Daarom stelt Wapenaar voor om een methodologie te ontwikkelen voor het maken van virtuele seismische bronnen en virtuele seismometers overal in de ondergrond, afgeleid uit seismische reflectiemetingen aan het aardoppervlak: Virtuele Seismologie (VS).

VS bootst nauwkeurig de respons op een echte aardbeving na (die door echte ondergrondse seismometers zou worden vastgelegd). Wapenaar zal VS ten eerste ontwikkelen voor het onderzoek naar geïnduceerde aardbevingsproblemen en, in samenwerking met collega en acquisitie-expert Guy Drijkoningen, de methode ook toepassen in een relevant gebied. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van de nieuwste technologie op het gebied van glasfibers. De verzamelde data worden gebruikt voor het creëren van virtuele bronnen en ontvangers in de ondergrond. Hiermee kunnen geïnduceerde aardbevingen worden gekarakteriseerd, de beweging van de grond gekwantificeerd en de geomechanische toestand van het gebied in de tijd worden gemonitord.

Ten tweede zal de techniek worden ontwikkeld voor de beeldvorming en monitoring van ondergrondse vloeistofstromen, met een zeer goede resolutie.

De combinatie van virtuele seismologie en de nieuwste acquisitietechnologie zal volgens Wapenaar een grote impact hebben op het gebied van seismische monitoring.