Dinsdag 27 juni opent minister Schultz van Haegen het Researchlab Automated Driving Delft (RADD) in The Green Village op de campus van de TU Delft. Dit researchlab biedt volop ruimte aan experimenten met automatisch rijden.

De verwachtingen over geautomatiseerd rijden zijn hoog. De technologie is er voor 95 procent klaar voor, maar in die laatste 5 procent en vooral in de toepassing van de technologie, liggen nog grote uitdagingen. Dat zegt prof. Bart van Arem, mede-initiatiefnemer van het RADD. Het betreft vraagstukken op technisch gebied en op het gebied van acceptatie door gebruikers, de wisselwerking met overig verkeer, het reageren op onverwachte situaties en de inpassing in het mobiliteitssysteem. Veel onderzoek gebeurt met computermodellen en in testlaboratoria, maar om écht goed inzicht te krijgen, zijn ook testen nodig in levensechte situaties.

Onderzoek in verschillende omgevingen

Het RADD biedt aan kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid de faciliteiten om producten, concepten of modellen te toetsen en verkeer waar te nemen in verschillende omgevingen, variërend van een gesloten omgeving (afgesloten testterrein, traject), een semi-gesloten omgeving (terrein met gereguleerde toegang) tot testen op de openbare wegen en rond en op de campus. Eenmaal deze testfases ontgroeid, kan de stap gemaakt worden naar een van de ‘fieldlabs’ in de regio Zuid Holland, waar de verschillende systemen over een langere periode worden gemonitord en onderzocht.

Partners

Initiatiefnemers van het RADD zijn TU Delft, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de gemeente Delft en de provincie Zuid-Holland.

Meer informatie

Ilona van den Brink, Wetenschapsvoorlichter TU Delft, 015 278 4259, I.vandenBrink@tudelft.nl

Afbeelding: Twizy en fietser op de campus TU Delft.

Lees ook het persbericht 'Zelfrijdend vervoer verandert mobiliteit ingrijpend' en de intreerede 'The Intelligent Vehicles (R)evolution' van prof. dr. D.M. Gavrila (3mE).