Aanpassing van de kleur van dakpannen kan helpen om extreme temperaturen in Nederlandse steden aanzienlijk te reduceren. Dat stelt Leyre Echevarría Icaza, die op vrijdag 8 december aan de TU Delft promoveert op dit onderwerp.

Hitte-eiland

In de stad is het doorgaans warmer dan op het omringende platteland, vooral doordat bebouwing warmte meer vasthoudt. Dit heet het Urban Heat Island-effect (UHI). Het fenomeen kan belangrijke gevolgen hebben, vooral bij extreme hitte. Zo werden tijdens de hittegolf van 2006 in Nederland extra sterfgevallen geregistreerd door het UHI-effect.

Satellieten

Leyre Echevarría Icaza onderzocht tijdens haar promotie-onderzoek wat de beste manier zou zijn om in Nederlandse steden het UHI-effect te temperen.  Zij pleit voor het gebruik van satellietbeelden om UHI-effecten in kaart te brengen en te analyseren. ‘Satellietbeelden kunnen niet alleen gebruikt worden om het fenomeen van het hitte-eiland in Nederlandse wijken, steden en regio’s te analyseren, maar ook om aanbevelingen te doen. De analyses en aanbevelingen zijn nauwkeurig genoeg om efficiënt te zijn en bovendien compatibel met andere stedenbouwkundige overwegingen.’

Albedo

Op buurtniveau onderzocht Echevarría Icaza onder meer de stadscentra van Delft, Leiden, Gouda, Utrecht en Den Bosch. Deze centra worden gekenmerkt door hun rode keramische dakpannen, stenen bestrating en grachten. Er zijn verschillende methoden om het UHI-effect in deze gebieden te temperen, maar complicerend is dat deze stadscentra vol staan met veel beschermde monumenten. De maatregel die het gemakkelijkst kan worden uitgevoerd is de reflectie (albedo) van daken te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door de kleur van de dakpannen te veranderen.      

Oranje

Bestaande dakpannen zouden aan het einde van hun levenscyclus kunnen worden vervangen door dakpannen met kleuren die meer zonnestraling weerkaatsen. Traditioneel hebben dakpannen albedo-waarden tussen de 18 en 22%, terwijl bepaalde oranje pannen een reflectie van rond de 50% hebben.

Een consistente verbetering van alle platte en hellende daken zou kunnen helpen om de temperaturen in bepaalde stadsgebieden met 1,4 tot 3 graden te reduceren. Dit lijkt dus een efficiënte manier om UHI-effecten te verminderen in Nederlandse steden.’

Meer informatie 
8 december 2017, vanaf 12:30 , Aula TU Delft
Promotie Ir. L. Echevarria Icaza, Urban and regional heat island adaption measures in the Netherlands 
Promotors: Prof.dr.ir. A.A.J.F. van den Dobbelsteen en Dr.ir. F.D. van der Hoeven (Bouwkunde). 

Contact
Leyre Echevarria Icaza: leyreechevarria@yahoo.com, Frank van der Hoeven: F.D.vanderHoeven@tudelft.nl, 015 2788462.

Persvoorlichter TU Delft: Sharita Balgobind, U.S.Balgobind@tudelft.nl, 015 2781588.