Een interdisciplinair team van TU Delft-onderzoekers bundelen hun expertise in het Delft Harvey Texas Research Team. Op woensdag 13 september verzamelde en analyseerde het team met ruim 80 studenten van verschillende studies, zoveel mogelijk informatie over de recente ‘en informatierijke’ orkaan Harvey in de Hurricane Harvey Hackathon. De hackathon, met als doel beter te kunnen reageren op toekomstige orkanen, vond plaats in het Science Centre van de TU Delft.

Waarom Harvey?

Over Harvey is veel data/informatie beschikbaar. Dit omdat Harvey aan land kwam in een zeer datarijke omgeving. Initiatiefnemer prof. Bartel van der Walle (TBM) licht toe: “We kunnen de data die we hier naar aanleiding van Harvey verzamelen, goed generaliseren en toepassen op andere orkaanscenario’s. Harvey is een goede case om een beeld te krijgen van de impact, de initiële reactie en de risico’s. Hieruit kunnen we lering trekken voor een toekomstig scenario.”

Blokken

In blokken van 2 uur werkten studenten in groepen aan steeds een nieuw onderwerp. Bijvoorbeeld: welke informatie hebben de bewoners van het rampgebied vooraf en tijdens de ramp gekregen en op welke manier; welke do’s en dont’s werden gecommuniceerd vanuit de overheid? Onderzoeker Baukje Kothuis speurt met studenten op websites, social media en in nieuwsartikelen naar deze informatie. ‘Een goede vervolgvraag is dan: welke tips hebben de bewoners genegeerd of juist ter harte genomen en waarom’, zegt Kothuis.

Airbnb

Student Pieter Verhey inventariseert welke plekken zijn aangeboden om te schuilen en welke faciliteiten aanwezig waren. ‘Wat ik heel opmerkelijk vond, is dat Airbnb ook een crisisplan in werking heeft gezet tijdens Harvey. Ze hebben kamereigenaars opgeroepen om ruimtes gratis beschikbaar te stellen en hier is veel gehoor aan gegeven.’

Google Streetview

Onder leiding van onderzoeker Tony Sebastian werd een overzicht gemaakt van de actuele schade door overstromingen. Op luchtbeelden werden overstroomde gebouwen gepinpoint en vervolgens werd er informatie van Google Streetview aan gekoppeld: wat voor een gebouw is het, hoeveel verdiepingen bijvoorbeeld? ‘Ik kan deze informatie heel goed gebruiken om nieuwe overstromingsmodellen te valideren en te verbeteren’, zegt Sebastian.

De resultaten van de Hackathon en adviezen van onderzoekers worden gebundeld in een rapportage. ‘We hebben zeker de ambitie om op deze manier ook andere cases aan te pakken’, zegt Baukje Kothuis van het Delft Harvey Texas Research Team.

De rapportage over Hurricane Harvey wordt op donderdag 19 oktober gepresenteerd op het DIMI Integrated Design in Delta’s Colloquium.

De hackathon onderwerpen als illustratie

door tekenaar Bettina van Meter (de Tekenaars)

/* */