‘Informatievoorziening bij een ramp is eigenlijk een mensenrecht’

Nieuws - 07 maart 2017

Wie ‘noodhulp’ hoort, denkt in eerste instantie aan medische hulp, voedsel en onderdak. Tegenwoordig is er echter zoveel informatie beschikbaar, dat die een steeds grotere impact heeft op de effectiviteit van de hulpverlening. Sterker nog, je zou kunnen zeggen dat informatievoorziening een mensenrecht zou moeten zijn. Dat stelt Bartel Van de Walle in zijn intreerede aan de TU Delft op vrijdag 10 maart.

Documenten van verwoeste universiteit liggen in coördinatiecentrum na tyfoon in Filippijnen

Miljoenen slachtoffers

'Alleen vorig jaar al werden meer dan 200 miljoen mensen direct getroffen door rampen’, zegt prof. Bartel Van de Walle. ‘De kosten van dergelijke rampen lagen vorig jaar ruim boven de honderd miljard euro. Het is dus niet verbazingwekkend dat onderzoekers, hulpverleningsorganisaties en beleidsmakers proberen beter gebruik te maken van nieuwe, krachtige data- en informatietechnologie om de rampen beter te kunnen begrijpen en te bestrijden. Meeliftend op de golf van nieuwe technologie op dit gebied, opent de Verenigde Naties dit jaar zelfs een nieuw Center for Humanitarian Data in Den Haag.’

Geotagging

Van de Walle, daarbij geassisteerd door onder meer promovendus Kenny Meesters, zoekt uit hoe beschikbare informatie, bijvoorbeeld vanuit social media, de vele aanwezige hulporganisaties kan helpen. Van de Walle en Meesters zijn daarbij ook daadwerkelijk ter plekke in rampgebieden. Voorbeelden zijn de tyfoon van 2013 in de Filippijnen en de aardbevingen in Haïti en meer recentelijk in Nepal.

'De inspanningen van de onderzoekers helpen vaak concreet, bijvoorbeeld bij de tyfoon in de Filippijnen in 2013. Samen met anderen werd er via Google Translate, spreadsheets en geotagging binnen zes uur al een landkaartje gemaakt met icoontjes die aangaven waar er drinkwaterproblemen, voedseltekorten, veiligheidsincidenten en ingestorte bruggen, huizen en scholen waren.’

Bord met FM-frequentie van radiostation; dit was een van de belangrijkste bronnen van informatie voor burgers en hulpverleners na de tyfoon in de Filippijnen.

Strategisch

Naast dit soort praktische zaken, kan het werk van Van de Walle en zijn collega’s ook veel meer strategisch van aard zijn. ‘We hebben in principe te maken met twee soorten rampen: natuurlijke rampen en door mensen veroorzaakte rampen, zoals de oorlog in Syrië. Bij dit tweede type, ook wel ‘complexe rampen’ genoemd, spelen vaker strategische aspecten.

Zo hebben we meegemaakt dat er enorme druk vanuit de VN Veiligheidsraad werd uitgeoefend op hulpverleningsorganisaties in Syrië. Er was namelijk een grote behoefte aan informatie uit het gebied; maar dit ging zo ver dat de hulpverleners hierin overvraagd werden en moeilijker aan hun eigenlijke werk toe kwamen. Uiteindelijk is die boodschap ook aangekomen bij VN.’

‘Wij werken op het snijvlak van de praktijk en de academische wereld. Je moet óók in het veld staan om te zien welke technieken waarde hebben in een bepaalde situatie en welke niet.’ Van de Walle waarschuwt daarom voor overschatting van de mogelijkheden van de datatechnologie. ‘Die mogelijkheden zijn tegenwoordig indrukwekkend, en als TU zitten we qua technologische ontwikkelingen gelukkig dicht op het vuur, maar soms past een bepaalde technologie niet altijd even goed in een rampsituatie. Nog belangrijker vind ik dat we bij al die technologie en data oog houden voor de mensen achter de cijfers.’

Wetenschapper

‘Wij zijn al actief sinds 2007 en horen bij de eerste wetenschappers in dit bijzondere vakgebied. We moeten ons altijd in zekere mate verantwoorden bij de hulpverleners; die hebben immers na een ramp begrijpelijkerwijs andere prioriteiten dan ons (wetenschappelijk) onderzoek. Mede daarom gaan de veranderingen in de praktijk traag. Maar eigenlijk zou ieder hulpverleningsteam ook een wetenschapper in dienst moeten hebben. Want naast recht op medische hulp, voedsel en onderdak hebben mensen ook recht op goede informatie.

Tegelijkertijd is een kritische reflectie op ons als wetenschappers nodig, wij moeten ook de complexe situaties in het veld in het oog houden. Enkel technologische innovatie is niet voldoende, en ons onderzoek richt zich juist op het maken van die verbinding.'

Meer informatie 
Intreerede ‘Data for Dunant’ – Prof dr Bartel Van de Walle
Vrijdag 10 maart 2017 | 15:00 uur | Aula, TU Delft 
Volg de rede live

Lees ook de Global Story: The impact of data on disaster relief

Voorafgaand aan de intreerede is in de Aula van de TU Delft een workshop over dit onderwerp; van 12.00 uur tot 14:30 uur met sprekers van onder meer Harvard University, de US National Science Foundation, en de TU Delft. U kunt zich aanmelden voor deze workshop via delftglobal@tudelft.nl

Contactinformatie:
Bartel Van de Walle B.A.vandeWalle@tudelft.nl
Ilona van den Brink (persvoorlichting TU Delft) I.vandenBrink@tudelft.nl, 015-2784259