Hydroloog prof. Huub Savenije van de TU Delft krijgt op woensdag 13 december van de American Geophysical Union (AGU) de prestigieuze International Award. De International Award wordt jaarlijks toegekend voor het leveren van ‘een uitmuntende bijdrage aan de aard- en ruimtewetenschappen en het nuttig inzetten van wetenschap voor ontwikkelingslanden’.  

Afrika

Savenije richt zich in veel van zijn onderzoeken op het verbeteren van het waterbeheer, vooral ook in Afrika. Zo is hij een van drijvende krachten achter WaterNet, een regionaal netwerk in Zuidelijk Afrika van vijftig universiteiten en onderzoeksinstituten die zich bezighouden met integraal watermanagement.

Savenije heeft als doel de rivier beter te begrijpen en wil ingewikkelde dingen simpel benaderen. ‘Door naar het landschap te kijken, kunnen we de rivier leren begrijpen. Dit komt neer op het stellen van één simpele vraag: wat drijft het systeem?’ De benadering van Savenije is daarmee holistisch te noemen: in plaats van te kijken naar op zichzelf staande elementen als bodemsoort en begroeiing, kijkt hij hoe verschillende elementen met elkaar in verband staan. ‘Met inwikkelde vergelijkingen kom ik niet tot het juiste antwoord, het moet eenvoudiger’, stelt Savenije.

Als er door een hoogwater bruggen zijn weggeslagen, is het een hele toer om met een auto de rivier over te steken

Safari scientists

Savenije is altijd getrokken geweest door landen in ontwikkeling. ‘Noem het idealisme, maar het is veel relevanter om in gebieden te werken waar de kennis mensen echt verder kan helpen.’ Hij hekelt de zogenoemde safari scientists: wetenschappers die naar het buitenland gaan, kennis en informatie verzamelen en vervolgens niets doen om die kennis terug te koppelen. Volgens Savenije heeft dat voor wantrouwen gezorgd onder de lokale partijen. ‘Het is van essentieel belang om onderzoek lokaal te verankeren. Het moet gezamenlijk worden uitgevoerd en beide partijen iets opleveren.’

New Orleans

De AGU International Award wordt uitgereikt tijdens de AGU Fall Meeting op woensdag 13 december in New Orleans. In 2015 ontving Savenije al de Alexander von Humboldt Medal van de European Geosciences Union (EGU).

Prof. Huub Savenije studeerde in 1977 af als hydroloog aan de TU Delft. Hij werkte vervolgens zes jaar in Mozambique en vijf jaar als internationaal consultant, vooral in Azië en Afrika. Hij promoveerde in 1992 en werd in 1994 hoogleraar Water Resources Management bij UNESCO-IHE in Delft. Sinds 1999 is hij professor in de hydrologie aan de TU Delft. In 2018 gaat hij met emeritaat. 

Meer informatie

Website AGU International Award 

Persoonlijke pagina Huub Savenije

Lees ook het verhaal ‘Zambesi river basin: cooperation with locals is key to success’ op de website van het TU Delft Global Initiative