Studenten van negen universiteiten wereldwijd kunnen vanaf januari 2018 online keuzevakken volgen aan elk van deze instellingen en de behaalde studiepunten bijschrijven aan hun eigen universiteit. Na een pilot dit jaar, hebben de universiteiten deze afspraak op dinsdag 5 december in Whistler (Canada) bekrachtigd, tijdens het Global Forum van edX, een platform voor online onderwijs.

Virtuele uitwisseling

De betrokken universiteiten spreken van een ‘virtual exchange program’, vergelijkbaar met het Erasmus-uitwisselingsprogramma. Ook daar halen studenten aan een partneruniversiteit studiepunten die meetellen voor hun opleiding ‘thuis’. Anders dan bij een reguliere uitwisseling, hoeven studenten in dit geval niet te reizen en maken ze het tentamen aan hun eigen universiteit.

Grote keuze

Vanaf januari 2018 kunnen studenten een online cursus van hun eigen universiteit of van een van de partners volgen. Daardoor neemt het aanbod van keuzevakken enorm toe. Dit is een nieuwe benadering van  internationalisering, die studenten op een makkelijke manier toegang geeft tot expertise van gerenommeerde universiteiten wereldwijd.

Kwaliteit

De betrokken universiteiten zijn TU Delft (initiatiefnemer), Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Zwitserland), Wageningen University and Research, Rice University (VS), University of Queensland (Australië), Australian National University (Australië), University of Adelaide (Australië), Hong Kong University of Science and Technology en Universiteit Leiden. Elk van hen heeft een goede reputatie op het gebied van onderwijs en hecht er dus aan dat de online cursussen voldoen aan hun kwaliteitseisen. Dat betekent dat goede afspraken gemaakt zijn met betrekking tot de manier van toetsen en het afwegen van het aantal studiepunten dat voor een vak wordt gegeven, en dat toegangseisen en administratieve processen zijn afgestemd.

Vertrouwen

“Voordat een universiteit overweegt om een online vak van een andere universiteit te integreren in het eigen curriculum, moet ze erop kunnen vertrouwen dat de cursus een hoge kwaliteit heeft en gemaakt is door een vertrouwde partner, waarmee eerder is samengewerkt“, zegt Anka Mulder, vice-voorzitter van de TU Delft. Dat is met deze groep universiteiten het geval: ze kennen en vertrouwen elkaar, hebben uitwisselingsprogramma’s, hebben ervaring met online onderwijs en een goede internationale reputatie, die bijvoorbeeld blijkt uit hun posities in internationale ranglijsten.

Een van de vraagstukken die opgelost moest worden voor het verlenen van studiepunten voor online gevolgde vakken, was de tentaminering in combinatie met identiteitscontrole. Dat wordt voorlopig op een klassieke manier opgelost. Bijvoorbeeld: een student legt onder toeziend oog van een surveillant van de TU Delft en tentamen af dat is opgesteld en wordt nagekeken door een docent van een van de partners. Die stuurt de uitslag naar Delft waar de studiepunten geregistreerd worden.

Toegankelijk

Anka Mulder: “Virtuele uitwisseling biedt studenten niet alleen een breder aanbod aan vakken en expertise, het maakt onderwijs ook flexibeler, en studeren over de grens toegankelijker. Daar profiteren ook studenten van voor wie een reguliere uitwisseling niet mogelijk is door tijdgebrek of om financiële redenen.” Bovendien is virtuele uitwisseling een waardevolle ervaring voor studenten omdat het de mogelijkheid biedt om contacten te leggen in een cultureel diverse studentengemeenschap.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Karen Collet, persvoorlichter van de TU Delft, tel. 015 27 85408, e-mail: k.collet@tudelft.nl.

of met Marinke Sussenbach, Onderwijs & Studentenzaken TU Delft, tel. 015 278 2751, e-mail: M.S.D.Sussenbach@tudelft.nl.