Per 1 januari 2018 verlaat Anka Mulder de TU Delft

Nieuws - 02 oktober 2017

Anka Mulder treedt per 1 januari 2018 af als Vice President Education & Operations (VPEO). Zij zal haar loopbaan voortzetten als bestuursvoorzitter van de Saxion Hogeschool. Anka Mulder trad aan als VPEO van de TU Delft op 1 april 2013.

De Raad van Toezicht is haar erkentelijk voor haar grote inspanningen in de afgelopen jaren. Zij heeft belangrijke bijdragen geleverd aan het internationaal op de kaart zetten van de TU Delft op het gebied van onderwijs. Zij heeft succesvol leiding gegeven aan het realiseren van de instellingsaccreditaties, waarbij de TU Delft zojuist als eerste universiteit weer een hernieuwde accreditatie heeft gekregen, en heeft veel energie gestoken in het verder verbeteren van de dienstverlening door de Universiteitsdienst. Hiervoor spreekt de Raad van Toezicht haar waardering uit.

Op korte termijn zal de Raad van Toezicht over de invulling van deze vacature overleggen met het College van Bestuur en de Medezeggenschap.

Namens de Raad van Toezicht TU Delft,

Jeroen van der Veer

Voorzitter