Ronald Hanson krijgt ERC Consolidator Grant voor stap richting toekomstig quantum-internet

Nieuws - 28 november 2017 - Webredactie Communication

Professor Ronald Hanson heeft een ERC Consolidator Grant van 1,63 miljoen euro toegewezen gekregen voor zijn ‘QNETWORK’-project. Hanson wil hiermee het eerste netwerk met meerdere knooppunten maken dat is gebaseerd op quantum-verstrengeling.

Het QNETWORK-project, dat nu wordt gefinancierd door de European Research Council (ERC), verbindt meerdere spins in diamant-defecten via enkele foton-verbindingen. Professor Hanson: ‘Ik ga de fundamentele fysica bestuderen van de verstrengeling van meerdere deeltjes in deze hybride quantumsystemen en een netwerk laten zien dat is gebaseerd op volledig gecontroleerde multi-qubit knooppunten.’
 
Hanson wil deze ambitieuze plannen realiseren door voort te bouwen op twee recente doorbraken van zijn team. Ze realiseerden quantumverstrengeling tussen elektronspins die meer dan een kilometer van elkaar verwijderd waren, en ze controleerden een lokaal register van meerdere qubits op een enkele chip. Hanson: ‘Ik hoop dat dit project niet alleen zal leiden tot wetenschappelijke doorbraken maar dat het ook de basis zal leggen voor een toekomstig quantum-internet.’

Over de ERC Consolidator Grants

De ERC Consolidator Grants worden toegewezen aan excellente onderzoekers, ongeacht  nationaliteit of leeftijd, met tussen de zeven en twaalf jaar ervaring na het behalen van hun PhD, en een veelbelovend wetenschappelijk track record. Het bedrag (maximaal 2 miljoen euro per grant), wordt toegekend voor een periode van maximaal vijf jaar en dekt vooral de kosten van het in dienst nemen van researchers en ander stafpersoneel om de onderzoeksteams van de ontvanger te versterken.

Meer informatie

Hanson Lab website 
Persbericht ERC: ‘ERC Consolidator Grants: €630 million from the EU to 329 top researchers’