Sancties tegen studentenvereniging Virgiel

Nieuws - 28 juni 2017

De TU Delft heeft deze week besloten sancties in te stellen tegen de Delftse studentenvereniging Sanctus Virgilius (Virgiel). Aanleiding is een incident met een eerstejaars studente in de kennismakingstijd eind augustus 2016, waarbij de betrokkene een zware hersenschudding  heeft opgelopen. De universiteit heeft de situatie de afgelopen maanden grondig onderzocht. De precieze oorzaak heeft de TU Delft niet kunnen achterhalen, wel is gebleken dat de vereniging de situatie tijdens de betreffende activiteit niet onder controle had.  Dat vindt de universiteit onaanvaardbaar. De universiteit ontneemt de bestuurders van de vereniging daarom voor het jaar 2017/2018 de bijdrage uit het fonds Regeling Afstudeersteun (RAS) en weert de vereniging uit onderdelen van de Ontvangstweek in augustus. Daarnaast eist de universiteit voor 1 augustus een verbeterplan van de vereniging. De universiteit wil dat Virgiel aantoont de risico‚Äôs in de kennismakingsperiode onder controle te hebben, fysiek en geestelijk geweld effectief uitbant en voorkomt dat zich nieuwe incidenten voordoen. Als dat niet lukt dan houdt de universiteit nadrukkelijk de mogelijkheid open de vereniging ook in de jaren erna geen RAS-maanden toe te kennen en volledig uit te sluiten van deelname aan de vanuit de universiteit georganiseerde onderdelen van de OWee.

De TU Delft vindt studentenverenigingen in principe waardevolle organisaties voor de studentengemeenschap. Ze geven snel toegang tot nieuwe vriendenkringen en kunnen eraan bijdragen dat nieuwe studenten zich snel thuis voelen in Delft. De verenigingen zijn zelfstandig en zelf verantwoordelijk voor onder meer hun kennismakingsperiodes, maar krijgen steun van de universiteit in de vorm van RAS-maanden.

De universiteit maakt zich de laatste jaren in toenemende mate zorgen over de ontgroeningsrituelen die sommige verenigingen kennen. De universiteit is daarom sinds een aantal jaren in gesprek met verenigingen o.a. over die rituelen. Vorig jaar tekende de universiteit een convenant met de vijf grootste verenigingen, onder meer met het doel om excessen en studievertraging uit te bannen.

De universiteit stelt vast dat studentenvereniging Virgiel daar tot nu toe onvoldoende werk van gemaakt heeft, met ernstige gevolgen voor de betrokken studente. De universiteit stelt daarnaast vast dat de vereniging de afgelopen maanden serieuze stappen lijkt te zetten dit probleem aan te pakken. Het College van Bestuur zal hierover de komende maanden intensief met het bestuur van Virgiel in gesprek blijven.