Schilderijenscanner blijkt veelbelovend nieuw CSI-instrument

Nieuws - 13 november 2017 - Webredactie Communication

Een bijzondere samenwerking van de TU Delft, het Rijksmuseum, de UvA en het NFI heeft geleid tot een nieuwe methode voor het vinden van verborgen forensische sporen en een publicatie in het vooraanstaande Nature open access journal Scientific Reports. Aan de basis van deze forensische innovatie staat MA-XRF (scanning macro röntgen fluorescentie spectroscopie), een techniek die is ontwikkeld voor onderzoek aan schilderijen en andere kunstobjecten. 

MA-XRF techniek

Met behulp van röntgen straling wordt van een compleet schilderij per chemisch element een nauwkeurige foto gemaakt. Doordat de straling tot in onderliggende lagen doordringt kunnen op deze manier verborgen schilderingen zichtbaar worden gemaakt met fascinerende mogelijkheden voor kunsthistorisch onderzoek. Deze MA-XRF techniek is nu ook met succes voor het eerst ingezet voor het in beeld brengen van biologische sporen (bloed, sperma, urine en zweet) en complexe patronen van schotresten op kledingstukken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het gegeven dat deze sporen vaak specifieke combinaties van chemische elementen bevatten. Dit kan nieuwe opties bieden bij sporenonderzoek op kledingstukken die vanwege een donkere kleur of sterke fluorescentie minder goed met de traditionele methodes onderzocht kunnen worden. 

Kogelinslag detecteren

De methode is daarbij goed te combineren met DNA onderzoek. Ook biedt de techniek interessante mogelijkheden in onderzoek van verouderde, kwalitatief matige of gecontamineerde forensische sporen en sporen die al dan niet opzettelijk zijn verborgen. Met MA-XRF is het bijvoorbeeld mogelijk om op basis van lood imaging een kogelinslag in een muur te detecteren zelfs als deze inslag met meerdere verflagen is overschilderd. 

Interessant detail: eerste auteur op de publicatie is een student van de Forensic Science master van de Universiteit van Amsterdam die bij de onderzoeksgroep schotresten op het NFI stage heeft gelopen en in samenwerking met de groepen plaats delict onderzoek en biologisch sporenonderzoek veel van het praktische werk heeft verricht.

Meer informatie
Artikel: 'Large area imaging of forensic evidence with MA-XRF 

Contact TU Delft Joris Dik

Adviseur wetenschapscommunicatie TU Delft Roy Meijer, r.e.t.meijer@tudelft.nl, 015 278 1750.