Het Science Centre Delft start een nieuw onderzoekslab: het WaterLab, waar kinderen zelf kunnen meewerken aan allerlei onderzoek naar water. Het eerste project gaat over hoe gezond en schoon het water in Nederland en Europa is. Samen met waterinstituut KWR gaat het Science Centre deze zomer onderzoeken hoe het daarmee is gesteld, door kinderen te vragen watermonsters te nemen op hun vakantieplek.

Onderzoekspakket

Kinderen van 10-13 jaar kunnen bij het Science Centre een onderzoekspakketje ophalen en deze meenemen op vakantie. Op vakantie nemen ze dan drie verschillende watermonsters. Eén van die monsters nemen ze met een steriele fles en leveren ze weer bij het Science Centre in. Deze flessen worden opgehaald door Gertjan Medema (wateronderzoeker TU Delft / KWR), die onderzoek gaat doen naar de aanwezigheid van antibioticaresistentie-genen in het oppervlaktewater.

Drink- en zwemwater

Verder nemen de kinderen nog een drinkwater- en zwemwatermonster dat ze op vakantie zelf kunnen analyseren met een thermometer, meetstrips en hun eigen zintuigen. Eenmaal thuis kunnen ze die monsters meenemen en komen analyseren tijdens een van vijf inloopworkshops in het Science Centre tijdens de zomervakantie. Het onderzoekspakketje bestaat uit een steriele fles, twee buisjes, meetstrips, sticker-etiketten, een thermometer, pipet en een uitgebreide handleiding.

Pakket ophalen

Op zaterdag 1 juli kunnen de kinderen die zich al hebben ingeschreven hun onderzoekspakket komen ophalen in het Science Centre. Gertjan Medema is dan ook aanwezig om extra toelichting te geven en eventuele vragen te beantwoorden. De pakketjes zijn - na inschrijving - na 1 juli ook nog bij de kassa van het Science Centre op te halen.

Meer informatie

Voor meer informatie en inschrijven, zie: http://www.sciencecentre.tudelft.nl/thuis-doen/waterlab/
Contact: Marit Bogert, Science Centre Delft - Inhoudsontwikkelaar, 06 10708132, J.M.Bogert@tudelft.nl 
Gertjan Medema: http://www.citg.tudelft.nl/over-faculteit/afdelingen/watermanagement/secties/sanitary-engineering/staff/gertjan-medema/  
Zie ook oa http://www.iedereenwetenschapper.nl/researcher/gertjan-medema