TU Delft partner Nationale Blockchain Coalitie

Nieuws - 30 maart 2017

Minister Kamp van Economische Zaken heeft op 30 maart de actieagenda van de Nationale Blockchain Coalitie in ontvangst genomen. De agenda is een gezamenlijk initiatief van ruim twintig organisaties - waaronder het Blockchain Lab van de TU Delft - uit de logistieke, energie- en financiële sector, alsmede kennisinstellingen en overheden. Met deze agenda wil Nederland internationaal voorloper worden in de toepassing van blockchain technologie.

Veilig en efficiënt werken in een groot netwerk

Blockchain technologie kan het mogelijk maken om - zonder tussenkomst van een derde partij -  gegarandeerd correcte digitale transacties te verrichten. Grote netwerken van leveranciers en klanten kunnen op deze manier veiliger en efficiënter onderling samenwerken. Naar verwachting van de initiatiefnemers van de Nationale Blockchain Coalitie kan dit grote invloed hebben op onder andere de energievoorziening, financiële dienstverlening, logistiek en op termijn de gezondheidszorg. De coalitie voorziet positieve effecten op de  autonomie van burgers, transparantie van transacties, cybersecurity en vermindering van administratieve lasten.

Actielijnen

De actieagenda richt zich allereerst op de ontwikkeling van zogenoemde digitale identiteiten, waarmee personen, objecten en rechtspersonen, digitale transacties kunnen verrichten als onderdeel van een blockchain. Daarnaast werkt de coalitie aan oplossingen op het gebied van wetgeving en acceptatie. Voor kennisontwikkeling zijn afspraken gemaakt over opleiden, kennis delen en vergroten van vaardigheden.

Nationale Blockchain Coalitie: Rene Penning de Vries

Blockchain Lab TU Delft

Al eerder sloot de TU Delft samenwerkingsovereenkomsten met ABN AMRO (zie het persbericht Samenwerking TU Delft en ABN AMRO voor ontwikkeling blockchain toepassingen) en met de logistieke sector (zie het bericht Logistieke sector concreet aan de slag met Blockchain-technologie). De Nationale Blockchain Coalitie bouwt voort op deze samenwerkingsverbanden. Johan Pouwelse, PI van het Blockchain Lab: ‘De TU Delft heeft enige jaren geleden de eerste Hollandse blockchain ontwikkeld, en deze kennis en kunde brengen wij nu graag mee in deze nieuwe coalitie’.

Meer over Blockchain

Blockchain is een nieuwe technologie en werkwijze voor veilige uitwisseling van digitale gegevens en betalingen. Misbruik is moeilijk, omdat iedere transactie door meerdere computers wordt gecontroleerd en volledig transparant is, zonder tussenkomst van een derde partij.

Meer informatie

Voor meer informatie over de coalitie, zie https://www.dutchdigitaldelta.nl/blockchain 
Over het Blockchain Lab van de TU Delft: http://www.blockchain-lab.org/ 
Contact TU Delft: Johan Pouwelse, http://staff.tudelft.nl/J.A.Pouwelse/  
Adviseur wetenschapscommunicatie TU Delft Roy Meijer, 015 2781751 r.e.t.meijer@tudelft.nl 

/* */