Waarom zou je modellen voor de evacuatie van polders niet gebruiken in het geval van een terroristische aanslag? Of innovatieve toepassingen van beveiligingscamera’s op het gebied van gezicht herkenning niet toepassen bij het geleiden van complexe passagiersstromen? Het TU Delft Safety & Security Instituut (DSyS) gelooft in dit soort kruisbestuivingen en doet daarom al jarenlang innovatief onderzoek over verschillende vakgebieden heen. Om dit ook in de praktijk te kunnen toetsen is DSyS altijd op zoek naar partners en wat safety en security betreft heeft zij deze nu gevonden in Amsterdam Security. “Samen vormen we een ideale proeftuin!” (bericht overgenomen van Amsterdam Security)

Pieter van Gelder, hoogleraar Veiligheidskunde bij TU Delft en directeur van het Delft Safety & Security Instituut: “Amsterdam Security is het openbare platform op het gebied van safety en security. Voor ons dus de aangewezen plek om als DSyS te laten zien waar wij als onderzoekers van TU Delft mee bezig zijn. Zo ontwikkelt DSyS zogenaamde ‘living labs’ waar bijvoorbeeld een polder of een binnenstad op kleine schaal worden nagebouwd of gesimuleerd. Bedrijven en organisaties kunnen hierop inhaken en kijken of de voorgestelde oplossingen ook voor hén werken. Daarnaast is DSyS altijd op zoek naar testlocaties in de ‘echte wereld’ waar theorie en praktijk aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Tijdens Amsterdam Security komen wij graag in aanraking met bedrijven die hier de meerwaarde van inzien en die met ons samen willen werken.”

Sprekers, simulaties en robotica

DSyS laat niet alleen meerdere simulaties op de beursvloer zien, ze geven ook acte de presence – in samenwerking met UTwente - met een groot aantal sprekers op het gebied van safety, veilige woon- en werkomgeving, het voorkomen van rampen, crisisbeheersing en security. Zo spreekt o.a. Ricky Curran van Aerospace Engineering over het Airport Innovation Initiative, Bas Kolen van DSyS over Evacuatiemodellering bij overstroming en Genserik Reniers van DSyS over Security van gevaarlijke stoffen. Verder bundelt DSyS ook de krachten met het Robotica Instituut, waarbij samen aandacht wordt besteedt aan technische innovatie en robotica (waaronder drones) in relatie tot safety en security toepassingen. 

Samenwerking een must

Net als Amsterdam Security richt DSyS zich met name op de ondersteuning van het management in organisaties. Van Gelder: “In de praktijk vallen steeds meer risico’s onder de verantwoordelijkheid van de CRO, de Chief Risk Officer. Wij doen onderzoek naar tal van vraagstukken waar men in deze functie tegenaan loopt. Hoe onderken je het risico en breng je daar vervolgens ordening in aan? Hoe plaats je deze in een groter geheel en stel je uiteindelijk de juiste prioriteiten? Wij zien dat dit steeds meer gebeurt door de analyse van Big Data. Dat leidt niet alleen tot privacy-gerelateerde vragen, maar ook tot vragen over de manier waarop de koppeling van bronnen plaatsvindt en hoe de beveiliging van al die gegevens is geregeld. Mogelijke oplossingen kunnen alleen in de praktijk worden getoetst door samenwerking met de industrie en het MKB. Amsterdam Security biedt bij uitstek de kans om daarin samen te werken!”

Duidelijke trend: IT en fysieke security komen samen

Welke actuele ontwikkelingen ziet Van Gelder op het gebied van safety en security? “Van oudsher heeft de beveiligingsbranche duidelijk herkenbare sectoren, zoals perimeterbewaking en daaraan gerelateerde toegangsbeheer- en controlesystemen. Hier ligt een duidelijke relatie met safety, waarbij je ook niet iedereen zomaar toegang wil geven tot je kritieke bedrijfsprocessen. Zo’n relatie tussen verschillende functiegebieden is ook te zien bij computergebruik en de opslag van gevoelige bedrijfsgegevens. Je ziet dat de functies van de computerbeheerder en de fysieke beveiliger daardoor steeds meer naar elkaar toe zijn gegroeid. De ontwikkeling van het internet heeft hier nog een nieuwe dimensie aan toegevoegd. Criminelen kunnen tegenwoordig vaak makkelijker online een bedrijf binnenkomen dan via het hek of de achterdeur. Hierbij is de nevenschade vaak vele malen groter, omdat delen van het bedrijfsproces uitvallen.”

Integratie

Volgens Van Gelder hebben computerbeheerders een belangrijke rol in het voorkomen en oplossen van dit soort risico’s. “Maar ook de fysieke beveiligers en het management moeten hun collega’s bewust maken van dit soort risico’s, en hoe met dit soort bedreigingen om te gaan. Voor een deel komt de oplossing uit technische innovatie; bijvoorbeeld de inzet van drones en steeds intelligentere camera’s’. Opeenvolgende terreuraanslagen hebben echter laten zien dat dit soort technische oplossingen alleen niet voldoende zijn. Ook is er nog nauwelijks sprake van een geïntegreerde aanpak. DSyS onderzoekt mogelijkheden om systemen nog verder te ontwikkelen, zodat integratie mogelijk is. Dit leidt tot efficiency, en daarmee kostenvoordelen en een veiligere omgeving.” 

Meer informatie

Zie: www.dsys.tudelft.nl