De TU Delft stijgt in de wereldwijde QS Ranking van plaats 62 naar 54  In Nederland staat de TU Delft nu op de eerste positie.

De QS World University Rankings is een ranglijst met ongeveer 1000 universiteiten geselecteerd uit zo’n 4000. De instellingen worden gerangschikt op basis van zes indicatoren: wetenschappelijke reputatie, reputatie bij werkgevers van alumni, staf/student ratio, citaties per wetenschappelijk medewerker, internationale studenten en internationale medewerkers.

Op alle afzonderlijke indicatoren stijgt de TU Delft, behalve een lichte daling bij ‘Citations per Faculty’. Toch blijft dat de factor waar de TU Delft het hoogst op scoort.

Rankings

De QS-Ranking hoort, samen met de Shanghai-ranking en de THE-ranking, bij de toonaangevende universiteitsranglijsten in de wereld. Elk van deze ranglijsten is net even anders samengesteld en heeft zijn eigen voordelen en beperkingen. Ze zijn voor universiteiten vooral van belang voor het aantrekken van internationaal talent, omdat ze door internationale studenten en wetenschappers veel geraadpleegd worden.

Meer informatie

Kijk voor de volledige ranking op https://www.topuniversities.com/.