TU Delft wetenschappers Erik Kelder en Marnix Wagemaker gaan daar met hun onderzoekteams aan alle volgende generaties nieuwe batterijen werken: van goedkope statische opslag van duurzame energie tot hoge energiedichte batterijen voor elektrisch vervoer en elektronica.

Dr. Erik Kelder licht de noodzaak van het nieuwe lab toe: “Het batterijonderzoek is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Batterijen zijn en worden belangrijke hulpmiddelen voor toepassingen als mobiele elektronica, elektrische voertuigen, menselijke implantaten en systemen voor duurzame energie-opslag. We hadden dan ook een nieuw lab nodig vanwege de toenemende vraag naar de ontwikkeling van allerlei soorten nieuwe batterijen.”

Combinatie met unieke infrastructuur van RID

Volgens Dr.ir. Marnix Wagemaker is het nieuwe lab uniek in Nederland: “Het lab is groter geworden met meer mogelijkheden voor onderzoek. Nu zitten alle faciliteiten in de labs centraal bij elkaar op een plek. En kan de combinatie gemaakt worden met de unieke infrastructuur van het RID, inclusief de technieken ‘operando XRD’ en neutronendiepteprofilering, neutronendiffractie en vaste stof NMR. Hiermee zijn we in staat de complexe processen in batterijen beter te begrijpen, zodat we betere batterijen kunnen ontwikkelen.”

In het laboratorium worden diverse coating- en prepareertechnieken toegepast, is er apparatuur voor ‘celassemblage’ en zijn er zowel standaard als unieke testsystemen. Zo is er een elektrospray-eenheid in een handschoenkast, en ‘Scanning Electrochemical Microscopy’ wordt gekoppeld aan een ‘Atomic Force Microscope’ waarmee op atomaire schaal in batterijen wordt gekeken.

Meer informatie

Dr. Erik Kelder, Fundamental Aspects of Materials and Energy group (FAME), E.M.Kelder@tudelft.nl, 015 2783262.
Dr.ir. Marnix Wagemaker, Fundamental Aspects of Materials and Energy group (FAME), M.Wagemaker@tudelft.nl, 015 2783800.
Sharita Balgobind, Persvoorlichter TU Delft, U.S.Balgobind@tudelft.nl, 015 2781588.