Zofia Lukszo en Neelke Doorn door CvB benoemd tot professor

Nieuws - 14 juli 2017

Het CvB heeft Zofia Lukszo en Neelke Doorn benoemd tot professor binnen onze faculteit.

Zofia Lukszo is sinds 1995 werkzaam bij onze faculteit en werd benoemd tot UHD in 2002. Het CvB heeft haar benoemd tot professor in Smart Energy Systems. Binnen deze leerstoel verenigt Zofia haar expertise op het gebied van ‘operations and control’ van energiesystemen met haar achtergrond in wiskunde, logica en filosofie. Zofia is boardmember van het interfacultaire smartgrid initiatief Powerweb, en ontving diverse NWO en STW grants waarbij ze verscheidene wetenschappelijke programma’s en onderzoeksprojecten met grote internationale impact heeft opgebouwd in nauwe samenwerking met diverse faculteiten van de TU Delft, de universiteit Eindhoven en het bedrijfsleven. Ze is ook de drijvende kracht achter Agent Based Modelling, een van de kernmethodieken binnen Engineering Systems and Services. Daarnaast is zij zeer zichtbaar als een toegewijde docent en programma ontwikkelaar in onderwijs. De laatste jaren was zij programma directeur van de MSc SEPAM (per 1 september 2017 genaamd CoSEM).

Neelke Doorn is benoemd tot Antoni van Leeuwenhoek hoogleraar in Ethics of Water Engineering. Neelke is afgestudeerd als civiel ingenieur, filosoof en jurist en is sinds 2007 verbonden aan de sectie Ethiek en Filosofie van de Techniek van TBM. In haar onderzoek naar de ethische aspecten in het waterbeheer combineert zij op unieke wijze haar drie disciplinaire achtergronden. Neelke wordt nationaal en internationaal erkend voor haar expertise op het gebied van water engineering en ethiek en verkreeg de afgelopen jaren diverse onderzoek beurzen, waaronder een NWO-Veni beurs in 2013 en drie projectsubsidies in het programma “Maatschappelijk Verantwoord Innoveren” van NWO samen met verschillende TBM-collega’s. Neelke is editor-in-chief van het peer-reviewed journal Techné: Research in Philosophy and Technology en board-member van de Society for Philosophy and Technology. Door haar brede multidisciplinaire achtergrond is Neelke zeer goed in staat om bruggen te slaan, zowel tussen de verschillende afdelingen van TBM als tussen TBM en andere faculteiten.