Na vier succesvolle jaren is de financiering van de leerstoel Geothermal Engineering per 1 oktober 2017 overgenomen door de TU Delft. Een groot aantal alumni van Geoscience & Engineering heeft deze leerstoel vanaf het begin tot de overdracht mede mogelijk gemaakt en gefinancierd.

Bij de overdracht op 25 oktober jl. verraste Duco Drenth, initiatiefnemer van de funding van de leerstoel, hoogleraar Geothermie prof. David Bruhn met het restbedrag van de alumni-schenking: een cheque ter waarde van 7.500 euro. Vanaf 2018 wordt hiervan een jaarlijks bedrag besteed aan een scriptieprijs voor MSc- en BSc-studenten Geothermal Engineering.

Duco Drenth, initiatiefnemer van de alumni-schenking:
“De eerste voorbereidingen voor het installeren van deze leerstoel dateren van november 2011. Het is fantastisch te zien dat na vier jaar van feitelijke ‘bezetting’ ook de TU Delft inziet dat geothermie een technologisch levensvatbare discipline is die op een ‘instituut’ als de TU Delft niet mag ontbreken in het curriculum.

Het aardige is ook dat er op de TU Delft een sterke ‘kruisbestuiving’ haalbaar is met o.a. de faculteiten Bouwkunde, Werktuigbouw en Technische Bestuurskunde, omdat geothermie een integrale benadering vereist om een efficiënt en effectief warmte-systeem tot stand te brengen. Beste voorbeeld hiervan is de beoogde aanleg van een ‘Warmterotonde’ van Rotterdam naar Leiden en Den Haag, waarbij het de bedoeling is dat ook Delft ‘aanhaakt’. Samen met de alumni-schenkers en de andere betrokken partijen (t.w. DAP/ Delft Aardwarmte Project, DEI/Delft Energy Initiative, KIVI Afdeling Mijnbouw en het Universiteitsfonds Delft) kijk ik met een heel goed gevoel terug op deze eerste vier jaren!”