De Leermeesterprijs 2017 is uitgereikt aan professor dr. ir. Paulien Herder, hoogleraar Engineering Systems Design in Energy bij TBM. De Leermeesterprijs wordt jaarlijks door het Universiteitsfonds Delft toegekend aan een hoogleraar van de TU Delft die excelleert in onderwijs én onderzoek en inspirerend is voor zowel studenten als promovendi. Paulien is voorgedragen voor de Leermeesterprijs door de decaan van TBM, de Studievereniging Curius, huidige en voormalige promovendi, huidige MSc studenten en partijen uit het bedrijfsleven.   

De kersverse Leermeester werd geprezen als wetenschapper met een enorme ambitie, die zich op alle fronten wil manifesteren. Paulien Herder wil vernieuwend zijn en impact hebben. Ze is bestuurlijk zichtbaar en heeft uitgebreide netwerken in de wereld van de wetenschap. De jury prees Paulien voor haar wetenschappelijke werk, maar onderstreepte met name “haar passie en toewijding voor haar vak en de toepassing daarvan in de maatschappelijke arena, die het mogelijk heeft gemaakt meer dan 100 afstudeerders en 10 promovendi te kunnen begeleiden, met nog een groot aantal promovendi in de pijplijn”, aldus Ted Young voorzitter van de selectiecommissie. Ted Young typeerde de Leermeester als inspirerend, excellent, betrokken, toegankelijk en vol passie. De Leermeester 2017 is een wetenschapper die als geen ander disciplines bijeenbrengt en op het snijvlak van disciplines opereert en ook graag anderen inspireert om over grenzen van hun eigen vakgebied heen te kijken.

Paulien Herder promoveerde in 1999 en werd in 2009 benoemd op de leerstoel "Engineering Systems Design in Energy". Ze richt zich op het ontwerp en het management van energiesystemen, met name de transitie naar duurzame energievoorzieningen. In 2013 werd zij voorzitter van het Delft Energy Initiative en in 2014 lid van het nationale TopTeam Energy dat onder meer als doel heeft de energietransitie verder te stimuleren. Ze is, als enige Europese wetenschapper, lid van de 'executive board' van het CESUN netwerk: de Council of Engineering Systems Universities - en is door CESUN uitgenodigd de leiding te nemen bij het oprichten van een Europees chapter. Binnen TBM bekleedde zij sinds 2011 de functie van directeur Onderzoek en later die van voorzitter van de afdeling Engineering Systems and Services.

De feestelijke overhandiging van de Leermeesterprijs 2017 vond op maandag 4 september plaats voorafgaand aan de opening van het nieuwe academische jaar 2017/2018. Leermeester Paulien Herder ontving de penning uit handen van Rector Magnificus Karel Luyben en de bijbehorende cheque van 15.000 euro werd overhandigd door voorzitter van het Universiteitsfonds Delft, Michael Wisbrun. KLM stelt traditioneel twee businessclass tickets voor een bestemming naar keuze ter beschikking aan de Leermeester. KLM topman René de Groot was aanwezig om deze tickets te overhandigen.

Ga voor het interview met Paulien Herder naar: https://www.delta.tudelft.nl/article/energietransitie-complex-ga-wat-doen