Eerste joint PhD degree materiaalkunde van TU Delft en Universiteit Gent

Nieuws - 18 december 2018 - Webredactie 3mE

Sinds de samenwerking tussen de universiteiten ‘beslaan’ zowel jonge onderzoekers als professoren zeer regelmatig de 180 km tussen de twee steden voor onderzoek en onderwijs in de materiaalwetenschappen. Met een gemeenschappelijke focus op metalen is de expertise van beide afdelingen complementair, waarin de focus in Delft op thermodynamica en modellering ligt en de focus in Gent zich vooral op elektronenmicroscopie richt. Verschillende onderzoeksprojecten worden uitgevoerd onder dubbele begeleiding. Dit leidt de komende jaren tot meer gezamenlijke doctoraatsdiploma's van Delft en Gent.

Door de zeer zware belasting en de lokale temperatuurstijging vinden er belangrijke veranderingen in de microstructuur van het staal in spoorwegen plaats, die uiteindelijk tot schade kunnen leiden. Het onderzoeksproject van Jun Wu werd gesponsord door STW en ProRail en uitgevoerd in samenwerking met Railway Engineering van de faculteit CiTG. De verkregen resultaten en inzichten helpen ProRail op weg naar het uiteindelijke doel van totale vermijding van schade aan het spoor.