Paulien Herder naar 3mE voor het E-Refinery initiatief

Nieuws - 17 januari 2018 - Webredactie 3mE

Professor Paulien Herder, hoogleraar Energy Systems bij de faculteit TBM en voorzitter van het Delft Energy Initiative, is sinds 1 januari 2018 deeltijd werkzaam bij de afdeling Process and Energy, van waaruit zij leiding geeft aan het E-Refinery initiatief. E-Refinery is een universiteit-breed initiatief van de TU Delft waarbij drie faculteiten (TNW, 3mE, TBM)  hun krachten bundelen op het gebied van de electrificering van chemie en energie. Professor Bernard Dam  (Materials for Energy Conversion and Storage) van de faculteit TNW is betrokken als wetenschappelijk trekker en initiator. De betrokken onderzoekers die actief zijn binnen dit samenwerkingsverband leggen zich toe op de omschakeling van de energie- en chemiesector van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare grondstoffen en elektriciteit. Die elektriciteit is afkomstig uit hernieuwbare bronnen zoals zonne- en windenergie. De aanwezige expertise binnen de TU Delft maakt het mogelijk de rol van pionier te pakken en een start te maken met de opbouw van zowel menselijk kapitaal als technologische vernieuwing en - capaciteit op het gebied van electrochemische conversie.  

Paulien Herder: “Met E-Refinery brengen we mensen van verschillende systeemschalen bij elkaar en ontwikkelen we met elkaar een visie hoe we in Nederland moeten elektrificeren en decarboniseren. Ik zie het als mijn taak om deze gemeenschap in Delft en Nederland op te zetten en bij elkaar te houden”.

E-Refinery: samenwerkingsverband
Het E-Refinery initiatief is opgezet door TU Delft en betreft een samenwerkingsverband tussen drie faculteiten: TNW (afdeling Chemical Engineering), 3ME (afdeling Process & Energy) en TBM (afdeling Engineering Systems & Services). Bij de drie faculteiten zijn onderzoekers van diverse disciplines op het gebied van electrochemische conversie betrokken. Dit faculteitsbrede netwerk vormt de basis van een uitgebreid netwerk van wetenschappers in chemische en energetische omzettingen. Het is de bedoeling dat het initiatief uitgroeit tot een 4TU en een nationaal programma, in lijn met het recente advies van de ECCM commissie (Electrochemische Conversie en Materialen) aan de topsectoren Energie, Chemie en HTSM.

Uitdagingen op drie niveaus
Flexibele energieopslag in de vorm van chemicaliën die zijn geproduceerd door duurzame elektrische energie is een van de oplossingen voor de toenemende mismatch tussen aanbod en vraag naar energie. Bovendien kan grootschalige productie van synthetische brandstoffen, voor bijvoorbeeld lange-afstand-transport, of de productie van platform-chemicaliën voor andere grondstoffen bijdragen aan een CO2-neutrale economie.  Om dit voor elkaar te krijgen zijn er uitdagingen op tenminste drie niveaus te noemen: op microschaal gaat het om katalyse, materialen en elektrochemie; op mesoschaal vinden we de uitdagingen onder andere in transportverschijnselen, reactorkunde, opschaling en procesintensificatie; op macroschaal gaat het om proces- en systeemintegratie, systeemtransitie en maatschappelijke en economische inbedding.

Lees meer over E-Refinery (PDF)

De website van E-Refinery