Financiering Open Technologieprogramma voor Burak Eral

Nieuws - 20 november 2018 - Webredactie 3mE

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen kende deze maand financiering toe aan zes projecten binnen het Open Technologieprogramma. Een daarvan is voor dr. Burak Eral, universitair docent bij Process & Energy en werkzaam in de Intensified Reaction and Seperation Group (IRS). Hij leidt het onderzoeksproject ‘LightX: Light induced seed generation for industrial crystallization’. Samen met industriële partners (Lonza/CH, Akzo Nobel/NL and Janssen Pharmaceuticals/BE) ontwikkelt Eral met collega’s Herman Kramer, Antoine van der Heijden en Johan Padding nieuwe industriële kristallisatieprocessen die gebruik maken van licht. Dit proces zal de productie mogelijk maken van geneesmiddelen en vaccins waarvan eerder werd gedacht dat ze niet kristalliseerbaar waren.

Samenvatting (alleen in het Engels beschikbaar)
A continuous crystallization process with enhanced seed generation and nucleation control based on laser irradiation will be developed, which will significantly advance the industrial-scale synthesis of tailored crystalline materials. The process will enable the production of high quality, “first time right”, crystals for which no additional particle modification or recrystallization steps will be required. To this end, we will elucidate  the working mechanism of Non Photochemical Laser Induced Nucleation (NPLIN), a promising yet not completely- understood physicochemical phenomenon, apply multiscale modeling to enable the application of this mechanistic knowledge at different scales and flow conditions and design and optimize a continuous seed generator system utilizing affordable light sources and optimized flow conditions.

Lees meer over het onderzoek van Burak Eral Link naar www.erallab.com 
Informatie over alle toekenningen van NWO TTW, zie hier.