Johan Padding benoemd tot hoogleraar Complex Fluid Processing

Nieuws - 06 november 2018

Prof. dr. ir. Johan Padding is met ingang van 23 oktober 2018 benoemd tot hoogleraar Complex Fluid Processing bij de afdeling Process & Energy. Het onderzoek van Johan Padding richt zich op de complexe interactie tussen transportprocessen en transformaties van gassen en vloeistoffen bij industriële productieprocessen. Padding legt zijn focus op het begrijpen en voorspellen van het gedrag van meerfase- en complexe vloeistoffen op de meso-schaal (0.1 μm – mm). Volgens Padding vinden op deze schaal de meeste procesbeperkingen plaats doordat er een ‘strijd’ ontstaat tussen transportmechanismen (stroming, diffusie, migratie en vermenging) en transformaties (reacties, aggregatie en faseverandering). Dit is bijvoorbeeld een probleem bij de omzetting van biomassa naar biobrandstof en bij Electro katalytische omzetting van CO2. Johan Padding is naast zijn hoogleraarschap actief in het TU Delft Process Technology Institute (DPTI) en het TU Delft consortium e-Refinery dat zich inzet voor de duurzame productie van chemicaliën en brandstoffen.

Johan Padding
“TU Delft speelt al een sleutelrol in de ontwikkeling van innovatieve industriële procestechnologieën op micro- en macroschaal. Met mijn onderzoek breng ik de micro- en macroschaal samen. Ik wil mijn onderzoek langs twee lijnen inrichten; opschaling van installaties voor elektrochemische conversie en voor de bewerking van biomassa. Als we de competitie tussen transportprocessen en transformaties in deze systemen beter kunnen voorspellen komen we weer een stap verder in de verduurzaming van de chemische en energie-industrie.” 

Lees meer over Johan Padding

Lees hier ook ‘A Multiscale Approach to Processing Multiphase Fluids’