Nieuwe methode voor minder kwetsbare marineschepen wint prijs

Nieuws - 10 oktober 2018 - Webredactie 3mE

Agnieta Habben Jansen, promovenda bij de afdeling Maritime and Transportation Technology, heeft de Sir Donald Gosling Award gewonnen tijdens de International Naval Engineering Conference (INEC) in Glasgow. Zij ontving de award voor haar paper over haar promotieonderzoek naar een nieuwe methode om in een vroegtijdig ontwerpstadium een inschatting te maken van scheepskwetsbaarheid. Coauteurs van de paper zijn Agnieta’s begeleiders dr. Austin Kana  en dr. ir. Etienne Duchateau van de Defensie Materieel Organisatie (DMO). 

 

Marineschepen opereren vaak in gevaarlijke gebieden en zijn daardoor mogelijk kwetsbaar. Systemen aan boord van deze schepen worden door toepassing van elektrische of hybride voorstuwing en een verdere toename van automatisering steeds complexer Deze systemen moeten in geval van schade zo lang mogelijk operationeel blijven.  Agnieta Habben Jansen heefteen methode ontwikkeld waarbij het schip en systemen aan boord worden gemodelleerd als een netwerk. Dit schematische netwerk geeft aan waar de diverse compartimenten en belangrijke systemen zoals de motor zich bevinden. Met een kwetsbaarheidsanalyse van dit netwerk, die wordt uitgevoerd op basis van een wiskundige methode, kan een scheepsontwerper sneller inzicht krijgen in de mogelijke kwetsbaarheden in het ontwerp en daarmee efficiënter een veiliger schip ontwerpen. Het onderzoek van Habben Jansen is gefinancierd door de Office of Naval Research (ONR) van de United States Navy en wordt uitgevoerd in samenwerking met de Defensie Materieel Organisatie (DMO) in Nederland. 

 

INEC

De International Naval Engineering Conference (INEC) is een tweejaarlijks congres dat een breed scala aan onderwerpen toont rondom het ontwerpen van marineschepen. Tijdens het congres wordt de
Sir Donald Gosling Award uitgereikt aan jonge onderzoekers (onder de 35 jaar) die inspirerend en innovatief zijn. Met deze award krijgen zij een duwtje in de rug en kunnen zij hun onderzoek tonen aan een wereldwijd publiek.  Lees hier meer.