Co Verdaas benoemd tot hoogleraar Gebiedsontwikkeling

Nieuws - 26 april 2018 - Communication BK

De faculteit Bouwkunde is verheugd te kunnen melden dat Co Verdaas is benoemd tot hoogleraar Gebiedsontwikkeling. De komende jaren zal de praktijkleerstoel concepten ontwikkelen voor duurzame stedelijke gebieden, om zo de gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde van de gebouwde omgeving te behouden en te verbeteren.

De praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling richt zich onder andere op de agendering van urgente kwesties, het ontwikkelen van toepassingen, het ontsluiten van kennis en het leggen van verbindingen tussen partijen. Als hoogleraar Gebiedsontwikkeling zal Verdaas steeds de brede maatschappelijke context voor ogen houden. Grote thema’s voor de komende decennia die zich ruimtelijk vertalen zijn onder andere de woningbouwopgave, de landbouwstructuur, de energietransitie en de mobiliteit. Verdaas ziet hierin kansen voor een coördinerende rol van de overheid, zodat marktpartijen weten waar ze aan toe zijn en waar investeringen kunnen renderen. Tegelijkertijd ziet hij kansen in het betrekken van nieuwe marktpartijen bij de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG), om zo kennis, inzicht en toepassingen in het vakgebied verder te kunnen ontwikkelen. De verbinding tussen gebiedsontwikkeling en andere grote maatschappelijke opgaven creëert het nodige perspectief om na te denken over hoe het grote geheel straks functioneert. 

De komende vijf jaar worden deze doelstellingen verder uitgewerkt. Verdaas overweegt jaarlijks een thema uit te diepen, waarbij ook input van collega-wetenschappers en de achterban van de SKG wordt ingezet. Zo kunnen nieuwe perspectieven worden geschetst waarbij de bouwopgave wordt gekoppeld aan ecologische waarden. Ook de verbinding met digitalisering en big data zal met de opkomst van smart cities nieuwe kansen bieden. Zo kunnen concepten worden ontwikkeld voor duurzame stedelijke gebieden.   

Co Verdaas heeft ruim twintig jaar ervaring in zowel de wetenschap en de praktijk als bij de overheid. In al zijn ambtelijke en bestuurlijke functies heeft hij zich bezig gehouden met ruimtelijke ontwikkelingen. Hij werkte onder andere bij de Universiteit van Wageningen, de gemeente Zwolle en een woningcorporatie, was lid van de Tweede Kamer en gedeputeerde van de provincie Gelderland. Hij is gepromoveerd op het planstelsel. Ook werkt hij voor adviesbureau Over Morgen. Daarnaast is hij  lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur.

Afdelingsvoorzitter Vincent Gruis reageert verheugd op de benoeming: “Met Co Verdaas krijgen wij een enthousiaste en verbindende hoogleraar binnen. Hij kan zowel de praktijk als de wetenschap van Gebiedsontwikkeling een impuls geven rond actuele opgaven als circulariteit en de Omgevingswet door samenwerking tussen overheden, marktpartijen, kennisinstellingen en burgers.”

Voor meer informatie:

Karen Collet (persvoorlichter TU Delft)
K.Collet@tudelft.nl
+31 (0)15 278 5408