Groot onderzoeksproject naar circulaire gebiedsontwikkeling

Nieuws - 13 september 2018 - Communication BK

De komende twee jaar gaan het LDE Centre for Sustainability en de Wageningen Research University onderzoek doen naar circulaire gebiedsontwikkeling. Hoogleraar Ellen van Bueren (MBE) leidt het project, waarbij De Binckhorst in Den Haag dient als casus voor het ontwikkelen van wetenschappelijke inzichten en praktische handvatten.

De Binckhorst is onderdeel van het Central Innovation District in Den Haag. In het onderzoek worden vier hoofdlijnen onderscheiden waar vanuit het Leiden-Delft-Erasmsus Centre for Sustainability naar wordt gekeken: governance, het sluiten van kringlopen, businessmodellen en burgerparticipatie en community vorming. Vanuit de Wageningen Research University wordt de ruimtelijke, gebiedsgerichte samenhang en inpassing van circulaire ontwikkelingen onderzocht. 

Het onderzoek vindt in nauwe samenwerking met de stakeholders plaats en sterk actiegericht, om zo de overgang naar de circulaire economie te versnellen. Het onderzoek wordt met 1 miljoen euro gefinancierd door ACCEZ, een kennis- en innovatieprogramma van de provincie Zuid-Holland, door het Zuid-Hollandse bedrijfsleven en door de universiteit van Leiden, de Technische Universiteit Delft, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Wageningen Research University. 

De betrokken onderzoekers zijn Ellen van Bueren en Karel van den Berghe (TU Delft), Benjamin Sprecher en Teun Verhagen (CML Leiden), Koen Dittrich, Lucas Meijs en Tim ’s Jongers (Erasmus Universiteit) en Marleen Buizer (WUR).