“Haal al het asfalt van het dak af”

Nieuws - 19 maart 2018 - Communication BK

De Telegraaf kopte onlangs dat we van alle platte daken af moeten. Dat is niet zo. Het gaat om de materialen die gebruikt worden op die platte daken. Op veel van de Haagse daken ligt bitumen. Dat kan in de zomer tot 60 graden heet worden. Daar kunnen we inderdaad maar beter vanaf, concluderen onderzoekers Frank van der Hoeven en Alexander Wandl van BK Bouwkunde TU Delft in het rapport ‘Haagse Hitte: Het Haagse warmte-eiland in kaart gebracht’.

De warmte-eiland problematiek speelt vooral in de stadsdelen Centrum, Scheveningen en Laak. Het warmte-eiland effect wordt sterk beïnvloed door de gebouwde omgeving: verharding, gebrek aan weerkaatsing van zonlicht op daken (albedo-waarde), afwezigheid van groen, oppervlaktewater en schaduw, maar ook gebouwvolumes, sky-view en de afstand tot de zee bepalen in de zomer het warmte-eiland. 

Den Haag kan de volgende type acties ondernemen om de effecten van het warmte-eiland te voorkomen:

  • Uitfaseren van bitumen daken;
  • Terugdringen van verharding;
  • Vergroenen van binnenterreinen;
  • Koelen van zorggebouwen;
  • Monitoren van oververhitting van woningen;
  • Behouden van bufferzones;
  • Realiseren van groene iconen.

Dat betekent in de praktijk dat er regels moeten worden gemaakt voor koele daken: wit, groen of PV, maar faseer bitumen uit. Het vergroenen van binnenterreinen kan als de stad samen met burgers werkt, plant bomen in hun tuin. Samenwerking met aanbieders van slimme monitors kunnen ten slotte helpen om woning-oververhitting nog beter in kaart te brengen.

Meer informatie

Het onderzoek Haagse Hitte is onderdeel van een reeks onderzoeken die zijn uitgevoerd door Franklin van der Hoeven en Alexander Wandl. De volledige rapporten over hitte-eilanden in de steden Den Haag, Amsterdam en Rotterdam zijn open access beschikbaar op BK Books: