Professionalisering van de architectuur

Nieuws - 06 december 2018 - Communication BK

In de ogen van veel architectuurprofessionals ondergaat het architectonisch werkveld een proces van devaluatie. Daarom start BK Bouwkunde een sociologische studie om de lange termijn trends binnen het vakgebied in kaart te brengen in samenwerking met de Stichting ArchiScienza. Deze stichting stimuleert onderzoek op het gebied van architectuur en wetenschap in de breedste zin.

De studie zal worden geschreven vanuit het perspectief van de sociologische theorie van professionalisering. Hierin staat de positie van architecten in machtsverhoudingen centraal. Er is bijzondere aandacht voor de sluiting en regulering van georganiseerde architecten, de relaties van samenwerking en concurrentie met naburige beroepen en andere actoren op het gebied van bouw. Ook wordt er gekeken naar huisvesting en architectuur, de invloed van kritiek en de eigenheid van het beroep.

Het project resulteert in een boek dat de stichting ArchiScienza zal uitgeven en gratis zal verspreiden onder beroepsbeoefenaren. De studie moet een spiegel worden, die van buitenaf wordt voorgehouden aan de beroepsgroep. Zo kan de studie het debat onderling bevorderen. Workshops met experts op het gebied van ontwikkelingen in de positie complementeren de opzet.

Afbeelding: Ondertekening samenwerkingsovereenkomst BK Bouwkunde en Stichting ArchiScienza. Van links naar rechts: John Heintz (MBE), Bert Geerken (decaan BK Bouwkunde), Fons Verheijen (Stichting ArchiScienza), Vincent Gruis (MBE).

Het onderzoek wordt begeleid door een commissie bestaande uit Abram De Swaan, Fons Verheijen, Arnold Reijndorp, en, vanuit de TU Delft, Marleen Hermans. De studie wordt uitgevoerd door postdoctoraal onderzoeker Stefan Metaal en verder begeleid door John Heintz. Stefan Metaal is socioloog en schreef zijn dissertatie aan de Universiteit van Amsterdam over de identiteit van stad, dorp en buitenwijk. Hij heeft ruime onderzoekservaring over het proces van vernieuwing in de vooroorlogse en naoorlogse stadwijken, stedelijke en suburbane trends in nieuwe steden, en de effecten van gentrification op recent gebouwde wijken rond populaire steden.