Woningmarktscriptieprijs 2018 voor twee TU Delft alumni

Nieuws - 22 november 2018 - Communication BK

Jaarlijks reikt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Woningmarktscriptieprijs uit. Janneke Michielen, alumna van de faculteit TBM, heeft dit jaar de eerste prijs gewonnen. De tweede prijs werd toegekend aan BK alumnus Martijn Nawroth, voor zijn onderzoek naar het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad van de gemeente Zoetermeer.

Janneke Michielsen studeerde af bij de faculteit TBM met onderzoek naar de relatie tussen het fenomeen Buy-to-Let en de koopprijsstijging op regionale woningmarkten in Nederland. Haar onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met het Kadaster en begeleidt door Harry Boumeester (OTB). Martijn Nawroth maakte ook gebruik van de expertise bij OTB, zijn eerste begeleider was hoogleraar Peter Boelhouwer.

De jaarlijke prijs is ingesteld om onderzoek naar de woningmarkt te stimuleren. Dit jaar werden 26 scripties ingediend. De winnende scripties werden geselecteerd op basis van de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek, de originaliteit van het thema en de toegepaste methodiek en de beleidsrelevantie van het thema.